SMF Navigator Mobilitet

Alla människor har något som de är passionerade för, något som ger mening i livet. Du kanske inte har hittat det ännu? Eller så har du hittat det, men måste av någon anledning byta riktning i livet?

Du vet kanske mycket väl vad det är, men har inte riktigt lyckats nå dit på egen hand? Oavsett anledning är detta en kurs för dig som vill brygga gapet mellan var du är nu, och var du skulle kunna vara! I traditionellt lärande programmeras vi att tänka på ”rätt” sätt och blir mer eller mindre matade med information. Vi tränas att svara rätt och får avdrag när vi svarar fel. Detta får potentiellt förödande effekter längre fram i våra liv. Vi får en negativ inställning till misslyckanden och motgångar, och många av oss växer upp med en självbild där vi tror att vi är dåliga på något bara för det inte gick bra i skolan. Vi glömmer att ställa frågor, vilket leder till färre svar och möjligheter.

Detta vill vi ändra på.

Våra grupper består av 12-15 deltagare och kursen varar i 13 veckor, med möjlighet till förlängning. Under dessa veckor jobbar vi mycket med självinsikt och personlighet; självbild, talanger, drömmar, kommunikation m.m. Som en del i processen jobbar vi varierande med föreläsningar, workshops, grupparbeten, reflektioner osv. Allt för att du ska få syn på den du är, som du egentligen är–snarare än det du hört från andra.

Vid förlängning återkopplar vi och går djupare i de ämnen som känns viktiga för dig, samtidigt som vi lägger större fokus på att du ska röra dig framåt mot den framtimåt mot den framtid som du VILL ha!

Vi jobbar både i grupp, där alla träffas ett par gånger i veckan, samt individuellt med coachingsamtal efter behov. Vi tillämpar genomgående ett coachande förhållningssätt samt folkhögskolans filosofi om fritt deltagande och egna val under kursen, vilket innebär tillit och tro på människans egna resurser och lösningar.

”Jag har varit på alla möjliga kurser i mitt arbetsliv. I Sverige, Japan och resten av världen. Detta är utan tvekan det bästa jag varit med om!”
– Martin, 45

”Jag har jobbat inom Arbetsförmedlingen i över 25 år och detta är det bästa jag någonsin haft att erbjuda mina sökanden.”
– Eva Skoog, AF Ystad

”Jag har ju känt glädje och så innan, men nu är jag lycklig för första gången i mitt liv!”
– Sofia, 39

”Jag har inte kunnat jobba på 24 år, nu är jag redo.”
– Malin, 51

 

SMF Navigator Framtidslabbet

Vi har höga ambitioner med Navigator Framtidslabbet. Vår erfarenhet är att det lönar sig att tro på människans inneboende förmåga, dolda potential och kapacitet att skapa positiva förändringar. Det är värderingar som Furuboda stått för sedan det grundades för över 50 år sedan. Oavsett vad som lett dig hit, kan du välja att från detta läge leda ditt liv i en ny riktning. Framtiden börjar inte imorgon. Den börjar nu.

Framtidslabbet är en 13-veckors SMF-kurs som bara handlar om dig. Efter avslutad kurs ska du ha en klar bild av vad du vill. Vi hjälper dig att lyssna till dina drömmar, övervinna hinder, och att forma olika strategier för att nå dit du vill. Vi erbjuder dig möjligheten att prova på att studera ämnen efter dina behov och önskemål. Du får möjlighet att gå bredvid Allmän Kurs en vecka. Våra pedagoger arbetar med dina mål i sikte.

Självförståelse är grunden för att utvecklas som människa, vilket leder till acceptans, mod och växande kommunikationsfärdigheter och bättre samspel med andra människor. Studie och yrkesvägledning sker både individuellt och i grupp, där du får hjälp att förstå din inlärningsstil och vilka eventuella studiealternativ som kan vara lämpliga just för dig. Under tiden på framtidslabbet ges du möjlighet att lära känna din arbetsmarknad, forma goda sökredskap och strategier som fungerar för dig.

För mer information kontakta:

SMF Navigator Mobilitet

Helene Colak
helene.colak@furuboda.se
0739-41 46 49

Mikael Dahl
mikael.dahl@furuboda.se
0739-41 46 16

SMF Navigator Framtidslabbet

Petra Anderberg
petra.anderberg@furuboda.se
0739-41 46 80