Mitt liv, mina ord

I projektet Mitt liv, mina ord arbetar vi för att människor som använder hjälpmedel för att tala ska få tillgång till ett ordförråd som utvecklas hela livet. De ska också själva kunna spela en aktiv roll vid anpassning och utveckling av sina kommunikationshjälpmedel.

Projektet presenteras på Certec informerar

Torsdag den 25 oktober berättar Philip, Håkan och Bitte om projektet på Certec informerar i Lund. Bitte inleder med att berätta om projektet och vad vi vill åstadkomma. Sedan berättar Philip om sina erfarenheter av att använda hjälpmedel för att tala och hur han gör för att få tillgång till de ord han behöver. Det finns också möjlighet för publiken att ställa frågor.

Du kan läsa mer om Certec informerar här: certec.lth.se/infodag.

Styrgruppsmöte för Mitt liv, mina ord

Måndagen den 8 oktober hade projektets styrgrupp sitt första möte. Då träffades representanter för föreningen Furuboda, Furuboda Assistans, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) och FUB i Lund med omnejd på Certec i Lund. Projektledare Bitte Rydeman berättade om projektet, vad som åstadkommits hittills och hur planerna för det kommande halvåret ser ut. Deltagarna var överens om projektets inriktning och nästa styrgruppsmöte blir den 11 mars 2019, också då i Lund.

Efter mötet fick projektet en pärm från IfA, som innehöll ett bildstödsmaterial till Ansvarsfördelningsverktyget – För tydlighet, delaktighet och självbestämmande. Det hade tagits fram i ett projekt kallat iFokus, som var ett samarbete mellan DART och IfA. Tack IfA! Det ska vi prova i vårt projekt, det ser ut att vara ett väldigt användbart material.

Delaktig i ögonblicket

Den 15 augusti träffade vi arbetsterapeut Eva Holmqvist från kommunikations- och dataresurscentret DART i Göteborg, som berättade om projektet Delaktig i ögonblicket. De har tagit fram innehåll som kan användas med ögonstyrd dator, till programmen Communicator 5 och Grid 3. Vi blev väldigt imponerade över hur tydligt de delat in materialet efter styrsätt och kommunikationsförmåga och hur mycket användbart material som finns att hämta från projektets hemsida: http://dart-gbg.org/delaktigiogonblicket/. Bra inspiration för det fortsatta arbetet i vårt projekt.

Projektstart 1 augusti

Projektet startade den 1 augusti 2018 och då började projektgruppen sitt arbete. I projektgruppen för Mitt liv, mina ord finns fyra medarbetare med lång erfarenhet av att arbeta med hjälpmedel för kommunikation: logopederna Håkan Larsson och Bitte Rydeman (som också är projektledare), arbetsterapeut Ulla Ekeberg och Philip Fransson, som är en erfaren hjälpmedelsanvändare. Philip kommunicerar med Bliss och styr sina hjälpmedel med huvudmus.

Vi har valt måndag som den dag vi alla ägnar åt arbete med Mitt liv, mina ord. Våra första inplanerade projektmöten blir 27 augusti, 24 september och 15 oktober.

Länk till information om projektet Mitt liv, mina ord

Arvsfondens logga

Kontakt

Projektledare Bitte Rydeman

bitte.rydeman@furuboda.se
070-644 24 04