Nelms metod

Furuboda är under åren 2019-2021 en av organisationerna bakom ett projekt med stöd från Arvsfonden, med syfte att utveckla en metod som använder vatten som ett terapeutiskt verktyg för att öka rörelseförmågan och öka sensorisk medvetenhet i vattnet för personer med funktionsnedsättning.

Det är Simklubben Poseidon, Swedish Center for Aquatic Research och Furuboda folkhögskola som har fått medel från Arvsfonden för att driva projektet ”Nelms metod för ökad rörelseförmåga hos personer med funktionsnedsättning”. Metodiken bygger på Milton Nelms tankesätt, som också kommer vara involverad i projektet. Fokus är att utveckla Nelms metod för följande tre grupper:

  • Personer med förvärvad hjärnskada, som efter stroke eller olyckor.
  • Personer med medfödd hjärnskada, cerebral pares.
  • Autismspektrumsyndrom

Projektets första år fokuserar på att utveckla och testa metoden. Under de kommande två åren ska målgruppen/stödpersoner utbildas i metoden. Under projektperioden kommer även ca 20 mentorer utbildas, personer som själva har en funktionsnedsättning och som har lärt sig metoden. Dessa ska fungera som ett stöd i träningsgrupperna och som en ambassadör för metoden/projektet.

Förenkling och stimulans genom vattnet

Men vad är det speciella med metoden – och vad fyller vattnet för funktion? Vattnet följer personens rörelser. Rör man sig inte så ändrar vattnet en själv. Rör man sig ändrar man själv vattnet. Terapeutiskt försöker man röra sig mellan dessa två saker. Andningen påverkas också positivt av själva utsträckningen för att brösta ut lungorna. Om man använder ett ben mer kan man till exempel sätta på en vikt, eller en sko, för att se om personen använder andra benet mer. Studera om personen tycker om lodrät eller vågrät position i vattnet. Gunga sakta fram och tillbaka som en sit-up för hela kroppen, för att se vilken vinkel som är perfekt för personen.

I detta projekt handlar det om maximal stimulans för personen. Försök projicera personens känslor och vad den personen försöker eller vill göra. “Take what’s free.” Personer med funktionsnedsättning kommer berätta vad de kan göra, ta det därifrån. Vattnet  förenklar personen att manipulera vattnet, och vi kan genom små manipulationer maximera. Arbetar man med båda sidor, båda händerna, blir inte bara den handen som man använder bättre, utan även andra handens funktion.

Nelms metod bygger på relationen mellan att gå framåt och sedan dra sig tillbaka. Det bästa sättet att lära sig är just att röra sig fram mot en ny, osäker plats och sedan dra sig tillbaka till det trygga. Detta arbetssätt ger stor stimulans och förmåga att hitta balans. Precis som små barn – de gör detta hela tiden! Testa, sedan tillbaka. Testa, sedan tillbaka. Ett steg ut i vattnet, sedan paus så vattnet går tillbaka och blir lugnt. Sedan är det dags för nästa steg.

Projektet Nelms metod

Vill du veta mer?

Kontakta Monica Deger om du önskar mer information om projektet och Furubodas del i det.

Telefon: 044-781 48 02
E-post: monica.deger@furuboda.se

Skip to content