Corona - aktuellt om Furubodas verksamhet

Nyhet - Information till allmänheten angående hur Furubodas verksamhet påverkas av aktuell situation kring coronaviruset (covid-19).

tvättar händer

Åtgärder med anledning av corona

Vi följer rekommendationer och uppdateringar från FolkhälsomyndighetenKrisinformation.se och Region Skåne och följer hela tiden riktlinjer från dem och Sveriges regering.

Skärpta nationella råd

Med anledning av den kraftiga ökning av smittspridningen gäller nationella skärpta råd.

Utdrag ur de skärpta nationella råden:

  • Stanna hemma vid symtom
  • Begränsa nya nära kontakter
  • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
  • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
  • Arbeta hemifrån så ofta du kan
  • Hålla en god handhygien
  • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Läs även mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om rekommendationer under helger och högtider.

Vi är alla skyldiga att hjälpas åt för att följa råden och minska smittspridningen så långt det är möjligt!

Folkhögskolans verksamhet – pågår med anpassningar

Undervisningen fortgår på våra tre orter – Yngsjö, Kristianstad och Malmö – men anpassningar för att minska smittspridningen genomförs, utvärderas och korrigeras allteftersom. Det handlar dels om att olika grupper/personer är på plats olika tider och dels om att undervisningen sker delvis på distans, det sistnämnda främst i Kristianstad och Malmö.

På alla tre enheter har flertalet åtgärder gjorts för att minska smittspridningen. Åtgärderna anpassas efter verksamheten på respektive ort. Vid anpassningar som medför ändring av tid eller plats kontaktar ansvarig personal respektive deltagargrupp.

Alla deltagare och all personal, oavsett ort, uppmanas att noga följa de skärpta råden som anges ovan – och vi vill trycka på att verkligen undvika att vara ute i publika sammanhang. Gå inte till ett köpcenter för enbart nöjes skull! Det är inte minst livet utanför skolan som alla måste ge akt på och verkligen vara försiktiga i umgänge med andra.

Huvudreglerna sedan tidigare gäller fortsatt för alla och är nu ännu mer angelägna:

  • Fysisk distans – håll avstånd till andra personer, gärna två meter. Håll avstånd även utomhus.
  • Handhygien – tvätta händerna ofta och använd handsprit
  • Om du är sjuk eller har förkylningssymtom – stanna hemma

Restaurangen – stängd tills vidare

Från och med lördag 31 oktober är restaurangen med dagens lunch stängd för externa gäster, då vi måste prioritera folkhögskolans deltagare och minimera risken för att olika grupper möts.

Simhallen – stängd tills vidare

Från och med torsdag 5 november är allmänbadet i simhallen stängt. Även övriga aktiviteter för externa gäster i simhallen håller stängt.

Arrangemang – främst digitalt

Många planerade arrangemang under året har tvingats ställas in – eller ställas om.

Höstens planerade brasaftnar med Paul Skoog erbjöds i digital form på Föreningen Furubodas Facebook och Instagram.

Höstens planerade Öppet hus på folkhögskolan i Yngsjö erbjöds i digital form genom ett antal korta presentationsfilmer.

Omställningen till digitala arrangemang kommer med största sannolikhet fortsätta under våren.

Stöd

Vi är fortsatt väldigt tacksamma, kanske mer än någonsin, för allt ekonomiskt stöd!

Varmt välkommen att ge en gåva via swish-nummer 900 59 43 eller plusgiro 900594-3.

Vi klarar detta tillsammans!