Medlemskap i FRII

Föreningen Furuboda är sedan 2018 medlemmar i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). För att säkerställa att interna kontrollen och styrningen åtar sig medlemmarna i FRII att följa en kvalitetskod som rapporteras vartannat år och som granskas av en extern revisor.

Några av de rapporter och dokument som efterfrågas är följande:

Årlig effektrapport

Som en del i kvalitetsarbetet ska även en effektrapport årligen upprättas, med syfte att kunna visa upp den nytta som organisationen verksamhet medför. Här finns aktuell rapport för nedladdning: Föreningen Furubodas Effektrapport 2017

Har du frågor om effektrapporten eller Furubodas medlemskap i FRII?

Kontakta Monica Deger
e-post monica.deger@furuboda.se
tel. 070-410 03 11