Medlemskap i Giva Sverige (f.d. FRII)

Föreningen Furuboda är sedan 2018 medlemmar i Giva Sverige (f.d. FRII – Frivilligorganisationernas insamlingsråd). För att säkerställa den interna kontrollen och styrningen åtar sig medlemmarna i Giva Sverige att följa en kvalitetskod som rapporteras vartannat år och som granskas av en extern revisor.

Några av de rapporter och dokument som efterfrågas är följande:

Årlig effektrapport

Som en del i kvalitetsarbetet ska även en effektrapport årligen upprättas, med syfte att kunna visa upp den nytta som organisationen verksamhet medför.

Här finns aktuell rapport för nedladdning: Föreningen Furubodas Effektrapport 2019 (pdf)

Kontakt

Har du frågor om effektrapporten eller Furubodas medlemskap i Giva Sverige?

Kontakta Monica Deger
E-post: monica.deger@furuboda.se
Telefon: 070-410 03 11

Skip to content