Studiebesök

Välkommen att göra studiebesök på Furuboda! Se nedan för kontaktuppgifter.

Föreningar och turistgrupper

Föreningar och turistgrupper är välkomna att besöka Furuboda och få en bild av verksamheten. Paul Skoog berättar, spelar och sjunger. Vi serverar mat och kaffe, allt efter önskemål. Lämpliga dagar är oftast tisdag-torsdag och vissa lördagar.

Paul Skoog gör också besök i föreningar, kyrkor och organisationer.

Skola och undervisning

Personliga besök för blivande kursdeltagare.

Övriga besök

Studiebesök inom pedagogik, tillgänglighet, bemötande, assistans och omsorg. För till exempel intresseorganisationer, pedagogisk personal, skolor, personalgrupper, politiker, LSS-handläggare och habiliteringspersonal som önskar få inblick i Furubodas verksamhet.

För mer information kontakta:
044-781 46 10
bokningen@furuboda.se

Skip to content