Föreningen Furubodas styrelse 2020

Furubodas styrelse har i uppdrag att dra upp riktlinjer för verksamheten, fatta strategiska och större ekonomiska beslut samt följa upp tjänstemannaorganisationens arbete. Medlemmarna väljer Furubodas styrelse vid årsmötet och godkänner att verksamhet och ekonomi sköts enligt uppdrag.

Sedan årsmötet den 10 maj 2020 består Furubodas styrelse av följande ledamöter:


Bert Runesson, ordförande Furubodas styrelse

Bert Runesson

Bert Runesson, ordförande

Bert är född 1954 och bor i Sävsjö.

Beskriv dig själv med tre ord

– Positiv, lyhörd och omtänksam.

Beskriv din relation till Furuboda

– Jag var anställd på Furuboda 2003-2007.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?

– Mitt yrkesmässiga liv har i huvudsak handlat om ledarskap och ekonomifrågor, där finns mina kompetenser.

Något övrigt du vill dela?

– Verksamheten som Föreningen Furuboda bedriver tillsammans med alla medarbetare är storslagen!


Per-Inge Andersson, Furubodas styrelse

Per-Inge Andersson

Per-Inge Andersson

Per-Inge är född 1954 och bor i Arlöv, Burlövs kommun.

Beskriv dig själv med tre ord

– Engagerad, entreprenöriell, livserfaren.

Beskriv din relation till Furuboda

– Jag har varit lägerledare flera somrar på Furuboda på 90-talet. Är engagerad för målgruppen med funktionsnedsättning utifrån egen familjeerfarenhet. 

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?

– Jag är rektor/skolledare på folkhögskola sedan över 20 år.  Ser min erfarenhet i ledarskap och ekonomi som bidrag till styrelsearbetet samt som pappa till en dotter med funktionsnedsättning. 


Lotta Hedström, Furubodas styrelse

Lotta Hedström

Lotta Hedström

Lotta är född 1955 och bor i Andrarum/Brösarp.

Beskriv dig själv med tre ord

– Intensiv, erfarenhetsbred, idealistisk.

Beskriv din relation till Furuboda

– Imponerad, ödmjuk, nyfiken.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?

– Som både kommundelschef, erfaren kommunpolitiker, rikspolitiker (Riksdagen, partiledare), avdelningschef statligt verk (Jordbruksverket) , ordförande i större kulturbolag (Skånes Dansteater) och ordförande i större biståndsorganisation (SAK), biståndsarbetare (Nepal, Tanzania), lärare och rektor i svenska skolsystemet i många år, samt otaliga ideella uppdrag inom MÅNGA organisationer, lobbyist (Röda Korsets flyktingarbete), folkhögskolelärare  – har jag en gedigen insikt i styrelsearbete, i svensk offentlig förvaltning och inte minst i civilsamhällets och folkbildningens alla implikationer. 
Jag har ett stort kontaktnät och är en idérik problemlösare.

Något övrigt du vill dela?

– Jag tror på Furubodas grundidé och det enorma behovet av vår verksamhet. Jag tänker att vi kunde vara en stilbildare och föregångare för fler folkhögskolor.


Johan Holgersson, Furubodas styrelse

Johan Holgersson

Johan Holgerson

Johan är född 1970 och bor i Dalby.

Beskriv dig själv med tre ord

– Entusiastisk, positiv, engagerad.

Beskriv din relation till Furuboda

– 1994 kom jag i kontakt med Furuboda för första gången, då jag jobbade med ungdomar på ett konfirmationsläger på Furuboda. Sedan dess har jag varit engagerad på Furuboda i olika sammanhang. 

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?

– Jag är civilekonom, varit banktjänsteman i 16 år och arbetar sedan 3 år som verkställande direktör i stiftelsen Råby räddningsinstitut och Malin Gyllenkroks vårdanstalt. Hoppas kunna bidra med min ekonomiska kompetens.


Mats Horned, Furubodas styrelse

Mats Horned

Mats Horned

Mats är född 1985 är född och uppvuxen i Linköping och bor i Kristianstad sedan 2011. Han valdes in i styrelsen vid årsmötet 2020.

Beskriv dig själv med tre ord

– Trygg, pålitlig, inkännande.

Beskriv din relation till Furuboda

– Jag arbetade under somrarna 2008 samt 2009 som lägerledare på Furuboda och har mycket positiva minnen från dessa somrar. Jag blev imponerad över utbudet av aktiviteter och kurser som Furuboda kunde erbjuda samt det engagemang som jag upplevde, såväl från personal som från deltagare. Föreningen Furuboda fyller enligt mig en viktig samhällsfunktion som idéburen organisation med stora möjligheter att ge ett individanpassat stöd till sina deltagare.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?

– Har en Socionomexamen vid Lunds Universitet från 2012. Jag har sedan min examen arbetat främst som kurator på arbetsplatser som riktar sig till personer med funktionsvariationer, bland annat på Barn- och Ungdomshabiliteringen i Kristianstad samt fem år som kurator på folkhögskola. För närvarande arbetar jag som kurator på SFI i Kristianstad kommun. Jag hoppas och tror att jag kan bidra med mina erfarenheter från mitt yrkesliv i min roll som styrelseledamot och på så sätt kunna utveckla Furubodas verksamhet.


Thomas Jarbo, Furubodas styrelse

Thomas Jarbo

Thomas Jarbo

Thomas är född 1981 och bor i Malmö. Han valdes in i styrelsen vid årsmötet 2019.

Beskriv dig själv med tre ord

– Nyfiken, driven lagspelare.

Beskriv din relation till Furuboda

– Genom vänner och bekanta som jobbar ideellt eller anställda på Furuboda.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?

– Bred erfarenhet från obligatoriska och frivilliga skolformer. Utbildad gymnasielärare med olika roller där skolutveckling varit röda tråden: lärare, tf-rektor, kvalitetsutvecklingen och senast utvecklingschef på barn- och utbildningsavdelningen i Hässleholm och är nu programansvarig för ett kommunövergripande digitalt förnyelseprogram för Vellinge kommun. Erfarenhet av att etablera kvalitets- och utvecklingsprocesser i stora organisationer. Idag särskilt intresserad av innovation och förändringsarbete.

Något övrigt du vill dela?

– Furuboda är en otroligt fin organisation som betyder så mycket för så många. Det är lika inspirerande som ödmjukande att tänka på all kompetens som finns här och att få vara en del i detta arbete.


Emma Leijon, Furubodas styrelse

Emma Leijon

Emma Leijon

Emma är född 1990, bor i Helsingborg och är uppvuxen i Östra Göinge. Hon valdes in i styrelsen vid årsmötet 2019.

Beskriv dig själv med tre ord

– Positiv, ödmjuk och engagerad.

Beskriv din relation till Furuboda

– Jag kom genom musikintresset i kontakt med folkhögskolan och dess musiklinje under och efter gymnasiet.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?

– Jag är utbildad projektledare inom evenemang och har tidigare arbetat med barn och unga. Jag har själv gått två år på folkhögskola (Glimåkra Gospellinje), en upplevelse som stärkt och utvecklat mig, och som jag tror är en erfarenhet som kan bidra i styrelsens arbete framåt.


Ewa Pihl Krabbe, Furubodas styrelse

Ewa Pihl Krabbe

Ewa Pihl Krabbe

Ewa är född 1947 och bor i Kristianstad.

Ewa arbetade under många år som skolpsykolog under sitt yrkesverksamma liv. Hon är nära anhörig till ett person med omfattande funktionsnedsättning, vilket gett henne viktiga erfarenheter och insikt i funktionshinderfrågor. Detta har även märkts i hennes politiska engagemang som funnits med sedan 70-talet, nu som andre vice ordförande i Regionfullmäktige i Region Skåne.


Marianne Sandberg, Furubodas styrelse

Marianne Sandberg

Marianne Sandberg

Marianne är född 1960 och bor i Tofteryd strax utanför Skillingaryd i Vaggeryds kommun.

Beskriv dig själv med tre ord

– Så här brukar andra säga; klok, omtänksam och kreativ.

Beskriv din relation till Furuboda

– Min son har gått Musiklinjen på Furuboda och min mamma har stöttat Furuboda i många år.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?

– Jag har själv gått ett år på folkhögskola (en textillinje i Vadstena) och har upplevt gemenskapen med att bo ett år på en folkhögskola med olika människor. Jag har arbetat inom omsorgen inom olika områden.

Jag är utbildad till civilekonom och har också läst en del psykologi och pedagogik. Efter min ekonomiutbildning har jag arbetat på revisionsbyrå, som ekonomichef på ett tillverkningsföretag, som projektledare för affärsrådgivning för kvinnligt företagande, som VD på ett kommunalt bostadsbolag och sedan nio år tillbaka som controller/verksamhetsutvecklare på kommunledningskontoret i Sävsjö.

Min styrka får nog vara att jag är flexibel, ser helhet och sammanhang före allt för mycket detaljer. Jag är nog ganska strategiskt lagd då jag ofta får frågor av strategisk karaktär. Jag brukar också få höra att jag är en god lyssnare och ödmjuk. Jag är inte den som startar konflikter i första hand.

För övrigt så har jag haft och har fortfarande en del andra förtroendeuppdrag förutom styrelsearbetet i Furuboda (kommunrevisor, nämndeman, styrelseuppdrag, ungdomsledare).

Så det jag kan bidra med till styrelsearbetet är nog att jag arbetat med ganska många olika saker och är inte rädd för att sätta mig in i nya uppgifter. Mitt strategiska tänk kan nog också komma till användning tror jag. Sedan har jag ju en ganska lång yrkeserfarenhet som borde kunna vara till nytta.

Något övrigt du vill dela?

– Jag har en fantastisk familj som jag är mycket stolt över, både man, barn och barnbarn. Jag har många intressen, och tycker om att skapa med händerna i alla möjliga material. Jag gillar mycket att få lyssna till musik och uppleva kultur av olika slag. Jag gillar att resa, både i Sverige och utomlands och upptäcka nya saker.


Magnus Tyche, Furubodas styrelse

Magnus Tyche

Magnus Tyche

Magnus är född 1958 och bor i Åhus sedan 1996.

– Jag och Ann har tre barn, två är utflugna och en går på gymnasiet. Jag är kyrkoherde och är inne på mitt tionde år i församlingen. Mina stora intressen är historia och teologi men jag tycker också om att arbeta med händerna, laga och renovera.

Jag kom i kontakt med Furuboda  på 90-talet då jag under ett par år hade en projekttjänst och utredde föreningsformens för- och nackdelar parallellt med att jag arbetade med undervisning och gudstjänster.

Jag tror att vad jag kan bidra med i styrelsearbetet framförallt handlar om kristen-humanistisk värdegrund och mina erfarenheter från verksamhetsledning i Svenska kyrkan. Jag har också erfarenhet av föreningsverksamhet och folkbildning alltsedan tonåren.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Furubodas styrelse?

Hör av dig till ordförande Bert Runesson:

E-post: bert@runesson.nu
Tel:  076-166 02 40

Läs mer

Styrelse- & årsmötesprotokoll

 

Skip to content