Föreningen Furubodas styrelse 2018

Ordförande

Bert Runesson, Sävsjö

Övriga ledamöter

Per-Inge Andersson, Arlöv
Turid Apelgårdh, Björklinge
Lotta Hedström, Brösarp
Johan Holgerson, Dalby
Ewa Pihl Krabbe, Kristianstad
Marianne Sandberg, Skillingaryd
Elisabet Svahn, Rimforsa
Magnus Tyche, Åhus

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att dra upp riktlinjer för verksamheten, fatta strategiska och större ekonomiska beslut samt följa upp tjänstemannaorganisationens arbete. Medlemmarna väljer styrelse vid årsmötet och godkänner att verksamhet och ekonomi sköts enligt uppdrag.