Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd

FSR står för Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd.
FSR ger råd och stöd både åt studerande och åt folkhögskolor. Folkhögskolorna själva ansvarar för att ansluta sig till FSR.

Till skillnad från det övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan. För att stärka studerandes rättsliga ställning fick Folkbildningsrådet ett uppdrag av sina medlemmar att skapa ett studeranderättsligt råd, FSR.

Beslut som rör de studerandes rättigheter och skyldigheter har fram till 2009 inte kunnat överklagats till någon annan än skolans egen styrelse. Men nu kan studerande vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

Du som studerar på folkhögskola hittar mer information om dina rättigheter och skyldigheter på webbplatsen folkhögskola.nu.

Här kan du läsa mer om den studeranderättsliga standarden.