Historia

Föreningen Furuboda startades 1960

1964 började lägerverksamheten för människor med funktionsnedsättning. Initiativtagaren och eldsjälen Ernst Skoog bidrog tillsammans med hustrun Ella till att verksamheten på Furuboda kursgård med tiden blev en förebild i arbetet med funktionsnedsatta.

Tillgänglighet av en tillfällighet

Under åren har Furuboda byggts ut till en modern och tillgänglighetscertifierad anläggning, men att Furuboda blev tillgängligt var en slump. Trappor och trösklar saknades i de första byggnaderna vilket gjorde det lätt att passera för rullstolsburna.

Sommar och solsken

1964 arrangerades det första Solskenslägret.
Sommarverksamheten lockar varje år många deltagare som tillbringar sköna Solskensveckor vid Furubodas strand.

Samarbete med Önnestads folkhögskola

Under hösten 1967 höll lärare från Önnestad i kurser på Furuboda för deltagare med  funktionsnedsättningar.

1994 blev Furuboda en folkhögskola

Redan från starten var Furuboda känt för sin pedagogik för personer med förvärvade hjärnskador. Lång erfarenhet av assistans gjorde att en kurs för blivande assistenter startades inom kort.

Furuboda KompetensCenter 

Vår egen forskning och utvecklingsavdelning startade 2001 den har en viktig roll i  verksamheten och driver många aktuella projekt inom musik, it-teknik och idrott.

Furuboda Arbetsmarknad

2004 började Furuboda folkhögskola arbeta med olika projekt för att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden med arbetsmarknadsutbildningar.

Högskoleförberedande Musiklinje

Under 2005 byggdes nya lokaler för musikundervisning. Furubodas musiklinje har snabbt blivit ett begrepp i musikkretsar.

Furuboda Assistans AB

Startade 2005 och erbjuder personlig assistans i hemmet, skolan och på arbetsplatsen.

Skip to content