Skolans pedagogiska grund

Furuboda folkhögskola tillhör Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Föreningen Furuboda är huvudman för folkhögskolan.

Skolans övergripande mål är ett samhälle för alla med visionen
Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle.”

Vår pedagogiska grund

På Furuboda folkhögskola utgår vi från att alla kan och vill utvecklas.
För att utveckling ska ske måste förutsättningarna för detta finnas.
Vårt uppdrag är att skapa dessa förutsättningar.

 Vårt arbetssätt

Vi på Furuboda folkhögskola arbetar kontinuerligt med dessa pedagogiska verktyg och dess konsekvenser för mötet med deltagaren.

Vi utgår från att vårt arbetssätt, som bygger på tillit och förtroende, leder till ökad självständighet och ansvarstagande.

På Furuboda folkhögskola ser vi individen som helhet med många olika förmågor.

Våra pedagogiska verktyg

 • Goda relationer
  Genom goda relationer bygger vi förtroende, med våra deltagare och med varandra.
  Goda relationer ger trygghet som leder till utveckling.
 • En inkluderande pedagogik
  Vi möter deltagaren och anpassar oss efter dennes förutsättningar.
 • Ett salutogent synsätt
  Vi fokuserar på det som fungerar och stärker det.
 • Furubodas miljö
  Att den sociala och den fysiska
  miljön är välkomnande.
 • Kommunikation
  Olika kommunikationssätt men också tydlighet.
 • Personalens kompetens
  Utbildning, erfarenhet och
  engagemang i samklang
 • Personalens professionalitet
  Kompetensen används optimalt utifrån deltagarens behov och situation.