Givande med mersmak

Som månadsgivare skänker man en gåva till Furuboda varje månad via autogiro. Det var förra året Furuboda startade möjligheten att bli månadsgivare och över
500 personer nappade direkt. I Öllsjö, strax utanför Kristianstad, bor Pia och Bo Bagewitz, två av alla dessa. I en intervju i februari 2018 berättar de varför de väljer
att ge sitt stöd. Till alla månadsgivare på Furuboda vill vi säga TACK!

När Bo, som till vardags jobbar som polis i Kristianstad, och Pia, som jobbar som enhetschef på Region Skåne, fick frågan om de vill hjälpa till genom att bli månadsgivare tackade de ja, utan att tveka. Båda känner till Furuboda sedan länge och tycker om verksamheten.
– Mina föräldrar var goda vänner med Ernst och Ella Skoog, som grundade Furuboda, så därför har jag alltid hört talas om Furuboda och den verksamheten. Någon gång i mitten av sextio-talet var jag på mitt första scoutläger på Furuboda. Sedan hade min far alltid ett stort engagemang i Furuboda. Furuboda har alltid varit ett positivt begrepp för mig som har stått för engagemang och omtanke samt medkänsla för andra människor, säger Bo.

Allmänhetens stöd avgörande

De stora statliga nedskärningarna har gjort så att bara 60-70 % av Furubodas verksamhet täcks med hjälp av statliga medel. Resten får Furuboda samla ihop själv, och därför är allmänhetens stöd otroligt viktigt. Utan privatpersoners stöd skulle inte Furuboda kunna fortsätta denna unika verksamhet för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Att Furuboda skiljer sig från andra folkhögskolor är tydligt. Furuboda erbjuder nämligen folkbildning åt alla, med eller utan funktionsnedsättning.
Pia berättar:
– Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till anpassad utbildning. Naturen, individen och behovsanpassning är i fokus.
Bo samtycker och tillägger:
– Furuboda tar hand om människor på ett sätt som är anpassat efter var och ens behov. Öppenhet, omtanke och värme är tre ord som Bo tänker på när han hör Furuboda.

Engagerande givande

Månadsgivarna är viktiga för Furuboda av flera anledningar. Administrationskostnaden för att hantera gåvan hålls nere, då gåvan överförs automatiskt varje månad via autogiro. Ett fast belopp på gåvan varje månad gör att det går att budgetera för verksamheten och planera vårt arbete. Det är också ett enkelt sätt för givaren att stödja verksamheten. Som månadsgivare kan man när som helst ändra sitt belopp som man skänker genom att kontakta Furuboda eller banken. Både Bo och Pia är överens om att engagemanget blir större om man bidrar varje månad, att det skapar mer delaktighet.
– En engångsgåva är bra, men det sker vid ett tillfälle och sedan är det borta. När man bidrar varje månad tänker man också på Furuboda varje månad, säger Pia.
– Det blir mer levande så, tillägger Bo. Bo och Pia nämner fler anledningar till att bli månadsgivare. Pia tycker verksamheten är viktig och fyller en viktig del i samhället.

Bo fick frågan och kände att han idag har en möjlighet att bidra till en verksamhet som han ser utvecklas:
– En utveckling jag kan se med mina egna ögon. För min del är det positivt att bidra när jag kan vara nära och besöka den verksamheten som jag stöder. Att Furuboda finns i Sverige är positivt. Närheten till verksamheten, och att man närsomhelst kan besöka Furuboda är bra.

Att bli månadsgivare

Man kan anmäla sig som månadsgivare på flera sätt. Furuboda har själva värvare som knackar dörr runt om i Skåne och frågar. Man kan anmäla sig på hemsidan, eller genom att ringa till oss. Just Pia och Bo blev uppringda av Furuboda.
– Jag blev kontaktad av Furuboda. Blev uppringd en dag och tillfrågad om jag ville bidra. Valet var lätt. Klart att jag ville det, säger Bo som också tyckte samtalet motsvarade hans uppfattning om Furuboda och dess verksamhet.
– Den jag pratade med var trevlig och motsvarade mina förväntningar. Det skiljde sig från mängden av telefonförsäljare som annars ringer, i positiv bemärkelse, säger Pia.

Flera hundra medmänniskor runt om i Sverige har som Bo och Pia blivit månadsgivare på Furuboda. Precis som Furuboda önskar även Bo och Pia att det blir ännu fler. Det är så viktigt.
– Det är viktigt att verksamheten på Furuboda kan säkerställas samt att det goda arbete som har gjorts och görs, kan fortsätta, påtalar Bo. Pia instämmer om att det är viktigt att fler väljer att stödja Furuboda:
– För att verksamheten ska kunna leva kvar, kunna utvecklas samt bibehålla den standard man haft i mer än 50 år. Svårare än så är det inte.

Så här kan även du bli en del av Furuboda:

Bli medlem

Bli månadsgivare

Ge en gåva

Gåvo- och minnesblad

Arv och testamente

Skänk din aktieutdelning

 

Föreningens juridiska namn: Ideella föreningen Furuboda Åhus med firma Furuboda Konferens och Utbildningscenter

Organisationsnummer: 838200-5281

Föreningen Furuboda har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll