Sida vid sida

Ett projekt med mål att stärka och stödja individer med funktionsnedsättning och motverka psykisk ohälsa och långvarigt utanförskap på vägen mot arbete och studier, med finansiering från Svenska ESF-rådet.

En kvinna och hennes spegelbild

Om projektet

Sida vid sida har som mål stärka och stödja individer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och långvarigt utanförskap på vägen mot arbete och studier.

Kontaktperson för mer information