Furuboda Kompetenscenter

Furubodas Kompetenscenter är vår forsknings- och utvecklingsavdelning. Vi arbetar med projekt som rör bemötande och möten mellan människor, kommunikation, teknik, lärande, pedagogisk praktik fritid och hälsa. Vi samarbetar alltid med intresseorganisationer och gärna med universitet/högskolor. Projekten finansieras både via gåvomedel till Furuboda och från andra finansiärer som exempelvis Allmänna Arvsfonden.

Vi erbjuder också utbildningsdagar och föreläsningar inom ramen för Furuboda Kompetens.

Pågående projekt

Skip to content