Furuboda Kompetenscenter

Furubodas Kompetenscenter är vår forsknings- och utvecklingsavdelning. Vi arbetar med projekt som rör bemötande och möten mellan människor, kommunikation, teknik, lärande, pedagogisk praktik fritid och hälsa. Vi samarbetar alltid med intresseorganisationer och gärna med universitet/högskolor. Projekten finansieras både via gåvomedel till Furuboda och från andra finansiärer som exempelvis Allmänna Arvsfonden.

Vi erbjuder också utbildningsdagar och föreläsningar inom ramen för Furuboda Kompetens.

Pågående projekt

Furuboda REDO