Furuboda Kompetens

Utbud våren 2020


25 februari – Ergonomi och förflyttningsteknik

Utbildare: Matilda Hildebrand & Christer Andersson
Plats: Furuboda Yngsjö


24 marsHLR och brand

Inställt på grund av rådande situation kring spridningen av corona-viruset.

Utbildare: Peter Rosenqvist & Glenn Bontin (fd. Johansson)
Plats: Furuboda Yngsjö


28 april Hösten 2020 – Barnets rätt till en positiv utveckling och självbild

Uppskjuten till hösten på grund av rådande situation kring spridningen av corona-viruset. Nytt datum meddelas här så snart det är bestämt.

Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020 och detta uppmärksammar Furuboda genom en heldag om barn och funktionsnedsättning.

Utbildare: Matilda Hildebrand, Elin Vinblad, Marcus Westergren & Felix Elmgren
Plats: Naturum, Kristianstad


Fyra tillfällen februari-april – Behovsanpassad kurs i TAKK

Utbildare: Elin Vinblad
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Eslöv


 

Kontakt

För mer information, kontakta oss på kompetens@furuboda.se
eller 044-781 46 00.

Nyhet: TAKK/TSS i förskolan

Utöver vårt ordinarie utbud inom Furuboda Kompetens erbjuder vi nu även en arbetsplatsanpassad kurs i TAKK/TSS för förskolepersonal.

Skip to content