ABC för personliga assistenter, 26 februari 2019

Att arbeta som personlig assistent – vad innebär det?

Syftet med den här kursdagen är att ge grundkunskaper du som personlig assistent behöver i ditt uppdrag, samt att tillhandahålla verktyg och redskap för att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt.

Innehåll

– Vad säger lagarna?
Att få en inblick i lagar som vi måste förhålla oss till.

– Vad är ett professionellt bemötande?
Reflektioner och diskussioner om vad ett professionellt förhållningssätt innebär i arbetet som personlig assistent.

– Hur påverkas individen av mitt bemötande?
Att förstå hur mycket mitt bemötande påverkar individen.

– Arbetsmiljö
Den personliga assistentens arbetsmiljö – att arbeta i någons hem. Vad innebär det? Finns det konflikter?

– Inflytande och delaktighet
Vi utgår från begreppet Kasam – känsla av sammanhang.

– Självbestämmande och integritet
Vad begrepp som dessa innebär i det vardagliga arbetet.

– Etiska dilemman

Utbildare: Susanne Jessen

Susanne Jessen

Susanne Jessen är pedagogisk handledare och utbildare. Hon har arbetat sedan slutet av 70-talet i verksamheter för personer med olika funktionsnedsättningar och sedan 1998 med handledning och utbildning. Hon arbetar för Utbildningscenter Autism och är kursledare för deras utbildningar i Pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autism och driver sedan sex år tillbaka även ett eget bolag inriktat på handledning och olika utbildningsuppdrag.

Susanne håller bland annat utbildningar för assistentbolag, kommuner, privata aktörer och arbetar mycket med elever som inte kommer till skolan. Hon är mycket engagerad i frågor om bemötande och etik och fokuserar mycket på den enskilde individens livskvalitet som en helhet – ett livsperspektiv!

Logotyp med pusselbitar och texten S.JESSEN Handledning & Utbildning

 

Anmälan

Sista anmälningsdag är 21 februari 2019.

*Obligatorisk

Genom att skicka iväg innehållet i detta formulär godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga integritetspolicyn.

Praktisk information

Tid: 26 februari 2019, kl. 09.00-16.00

Plats: Furuboda folkhögskolas aula i Yngsjö.

Kostnad: 1 900 kronor. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår.

Anmälan: Via anmälningsformuläret senast 11 februari 2019 (begränsat antal platser).
Anmälningsvillkor.

Frågor? För mer information, kontakta oss på kompetens@furuboda.se eller 044-781 46 00.

Ladda ner: Infoblad ABC för personliga assistenter 2019-02-26


Aktuellt utbud: Se en överblick över aktuellt utbud inom Furuboda Kompetens här.