Anmälningsvillkor Furuboda Kompetens

Anmälan

Anmälan till utbildningar och föreläsningar anordnade av Furuboda Kompetens sker via Furubodas hemsida, furuboda.org, på sidan för respektive tillfälle.

Vid anmälan ska kundnummer alternativt fakturaadress för varje enskild deltagare anges.

Anmälan är bindande.

Avanmälan

Avbokning kan göras utan kostnad, fram till sista anmälningsdag. Avbokning måste göras skriftligt, via e-post till kompetens@furuboda.se.

Vid avbokning efter sista anmälningsdag eller om den anmälde uteblir, faktureras hela kostnaden.

Den bokade platsen kan överlåtas till annan person om den anmälde får förhinder.

Om den anmälde uteblir på grund av sjukdom som kan styrkas med läkarintyg, kan avgiften användas för att delta i annat motsvarande tillfälle anordnat av Furuboda Kompetens.

Furuboda Kompetens har rätt att ställa in en utbildning eller föreläsning och i så fall återbetalas redan inbetalda avgifter. Inga andra ersättningar utbetalas.

Furuboda Kompetens fakturerar avgiften till angiven fakturaadress innan kursstart.

Furuboda Kompetens

Anmälan till kurserna görs på sidan för respektive utbildning/föreläsning.
Se en överblick över aktuella tillfällen här.

För mer information om Furuboda Kompetens utbildningar och föreläsningar samt anmälningsvillkor, kontakta oss på kompetens@furuboda.se eller 044-781 46 00.

Skip to content