Förvärvade hjärnskador, 11 april 2019

Innehåll

– Grundläggande kunskaper om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.

– “Allt är inte möjligt men ingenting är omöjligt”
Inspirationsföreläsning som grundar sig i egna erfarenheter av att få en hjärnskada och behöva börja om på nytt.

Ursula Heldman, kortklipp och med en vit läkarrock

Utbildare: Ursula Heldman & Christina Åkerberg

Ursula Heldman är sjukgymnasten som ville mer och utbildade sig till läkare. Hon är neurolog, rehabiliteringsspecialist samt överläkare. Hon har dessutom disputerat inom experimentell forskning inom stroke. Ursula arbetar inom SUS på rehabiliteringsmedicin, Orup. Hon kommer under dagen att ge grundläggande kunskaper om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.

Christina Åkerberg i ljus blus mot en grön naturbakgrundChristina Åkerberg är socionom och har i 30-talet år arbetat med att skapa goda och sunda relationer mellan människor. Hon arbetar gärna ute i arbetsgrupper och vill bidra till hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetarnas potential tas till vara. Efter att ha drabbats av en hjärninflammation och själv ha varit patient i hjärnskaderehabilitering har hon ytterligare ett angeläget budskap att förmedla. Genom sin föreläsning “Allt är inte möjligt men ingenting är omöjligt” ger hon inspiration till hur vi genom att  jobba med styrkor och utmaningar skapar energi, motivation och självkänsla både i det egna livet och tillsammans med någon som fått en hjärnskada.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 1 april 2019.

*Obligatorisk

Genom att skicka iväg innehållet i detta formulär godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga integritetspolicyn.

Praktisk information

Tid: 11 april 2019, kl. 09.00-15.30

Plats: Medborgarhuset i Eslöv, Kyrkogatan 1, Eslöv (tel 0413-620 00)

Kostnad: 1 900 kronor. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår.

Anmälan: Via anmälningsformuläret senast 1 april 2019.
Anmälningsvillkor.

Frågor? För mer information, kontakta oss på kompetens@furuboda.se eller 044-781 46 00.

Ladda ner: Infoblad Förvärvade hjärnskador 2019-04-11


Aktuellt utbud: Se en överblick över aktuellt utbud inom Furuboda Kompetens här.