TAKK-kurs på distans, hösten 2020

Furuboda erbjuder en digital TAKK-utbildning för dig som redan använder TAKK i ditt arbete, till exempel för dig som är personlig assistent, elevassistent eller liknande.

Vi möts vid fem tillfällen à 1,5 timme för att deltagarna ska kunna praktisera nya kunskaper och reflektera över sitt TAKK-användande mellan tillfällena.

Anpassning efter behov

Utbildningen anpassas helt efter de olika deltagarnas behov och nivå och stor del av tiden används till arbete utifrån identifierade behov.

TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) är en metod som ofta kan vara lätt att komma igång med, men som snabbt blir svår att gå vidare med, efter det första tiotalet tecken. För att utvecklas vidare i TAKK-användningen fokuserar denna kurs på innehåll som anpassas efter

  • Deltagarnas vardagsbehov
  • Motivation till praktiskt utövande
  • Utbyte av erfarenheter av att använda tecken mellan kursdeltagarna

Praktik och teori

Praktiska gruppövningar blandas med fallbeskrivningar och strikt teckenträning med de korrekta handformerna. Det första tillfället inleds med en teoretisk genomgång av vad det innebär att stötta en annan persons kommunikation och hur detta kan göras med TAKK.

Mellan varje kurstillfälle ges praktiska uppgifter att öva på till nästföljande träff.

Deltagarinflytandet i kursen är stort och tonvikten läggs på praktiskt utövande. Samtidigt erbjuder kursen en möjlighet till omfattande kunskaper inom ämnet TAKK. Kursledarens erfarenhet av arbete med både barn och vuxna som använder tecken i sin kommunikation ger en fördjupad bild av ämnet.

UtbildareElin Vingren, logoped

Kursen leds av leg logoped Elin Vinblad som har mångårig erfarenhet av arbete inom barnhabilitering och TAKK-utbildningar.

Kursfakta

Kurstid

24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november & 19 november, kl 15.00-16.30

Kostnad

3 000 kr

Sista anmälningsdag

10 september

Kontakt & anmälan

För mer information och anmälan,
kontakta kursledare Elin Vinblad

E-post: elin.vinblad@furuboda.se
Tel: 073-988 46 80

Ladda ner

Infoblad TAKK-kurs på distans hösten 2020 (pdf)

Skip to content