TAKK/TSS i förskolan

En arbetsplatsanpassad kurs för förskolepersonal

Information

TSS (tecken som stöd) och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) är två benämningar av samma metod: att förstärka det talade språket med tecken från det svenska teckenspråket. Tecken används för att stärka alla barns språkutveckling men är extra viktig för barn med språksvårigheter.

Sedan uppdateringen av Lpfö 18 finns utökade krav på förskolan att tillhandahålla tecken eller teckenspråk för de barn som är i behov av detta.

På förfrågan erbjuder nu Furuboda gruppanpassade TAKK-kurser med fokus på specifik djupdykning och flexibilitet.

Exempel på upplägg

Rektor samlar personal i behov av att fördjupa sina TAKK-kunskaper. Nivå avgörs av gruppens behov (grund, fortsättning eller avancerad).

För att erbjuda mesta möjliga anpassning, får deltagare formulera sina egna behov inför kursen. Under kursens gång arbetar deltagare i smågrupper utifrån identifierade behov.

  • Kurstillfällen: Fyra tillfällen med två veckors mellanrum och individuella hemuppgifter däremellan
  • Tidsåtgång: Tre timmar per tillfälle
  • Plats: Förskolans lokaler
  • Paketpris: 20 000 kr (exkl. moms)
  • Antal deltagare: Max 20 deltagare
Elin Vinblad, logoped

Elin Vinblad, kursledare

Kursledare

Kursen hålls av leg logoped Elin Vinblad från Furuboda. Elin har tidigare erfarenheter av teckenundervisning inom både förskola, skola och habilitering.

 

Kontakt

För mer information och intresseanmälan, kontakta kursledare Elin Vinblad

E-post: elin.vinblad@furuboda.se
Telefon: 073-988 46 90

Ladda ner

TAKK/TSS i förskolan – arbetsplatsanpassad kurs (pdf)

Skip to content