Långa kurser

Läsårskurser som innefattar både höst- och vårtermin kallar vi på folkhögskolan för “Långa kurser”. I dessa kurser kan du läsa in grundskole- eller gymnasiebehörighet för fortsatta studier eller prova på något nytt och utveckla ett intresse.

På Furuboda Folkhögskola har cirka hälften av deltagarna en funktionsnedsättning. Kurserna kan vara intressebaserade eller Allmänna kurser som är öppna att söka vare sig man har en funktionsnedsättning eller ej. Vissa kurser är speciellt anpassade. ”På väg igen …” är en sådan kurs.

Anpassad undervisning

För dig som har en funktionsnedsättning och behöver tillrättalagd miljö och studieform kan Furuboda erbjuda stöd i undervisningen, personlig assistans (beslut från Försäkringskassan) och speciella resurser i form av behandling. Exempel på detta är träning med sjukgymnast,  logoped, arbetsterapeut samt samtal med kurator. Skolhälsovården består av sjuksköterskor och konsultläkare med specialitet i neurorehabilitering som kan erbjudas vid behov. Samtliga insatser måste ansökas om och beviljas från hemkommun eller landsting/region.