Allmän kurs – Framtid

Kunskap för din framtid såsom arbetslivskunskap, framtidsplanering och kost & boendekunskap. Vi läser också språk, samhällsorientering och matematik, allt för att du ska bli väl förberedd att möta din framtid. Denna kurs är bra att avsluta dina studier på folkhögskolan med.

Målsättning

Målet med kursen är att du ska vara väl förberedd att möta din framtid, för detta måste du bli självständig, få kunskap om arbetsliv och boende och kunna ta beslut som gäller dig och din framtid. Vi arbetar med frågeställningar som; Hur kan du vara med och påverka ditt val av sysselsättning och allt som behövs för att göra den möjlig? Hur kan du rusta dig för din framtid som en självständig person som tar fullt ansvar för ditt eget liv?

Arbetsmetod

Vi arbetar i mindre grupper utifrån dina förutsättningar och mål. För att få än mer kunskap om framtiden gör vi studiebesök på arbetsplatser, banker, affärer med mera. Du får också möjlighet att praktisera på någon arbetsplats under kortare eller något
längre tid.

Läs mer om kursens innehåll i kursbladet.

Kursfakta

Längd: 1-2 år
Kursstart: 27 augusti 2018
Ansökan: 1 april
Antagningsvillkor: Studiebesök, med samtal och prova-på-dagar

Ansök här.

Kursblad AKF.