Musikverkstan

Spela musik i ett band

Musikverkstan vänder sig till dig som vill spela musik tillsammans i grupp. Du kanske önskar en anpassad läromiljö, kommunikationshjälpmedel, annan teknisk anpassning eller en trygg miljö där du i egen takt kan utforska möjligheter att uttrycka dig musikaliskt.

Målsättning

Vi arbetar i grupp mot gemensamma mål och utmaningar, men hela tiden utifrån varje persons förutsättningar och unika möjligheter. Målet är att du ska lämna Musikverkstan med stärkt självkänsla och självförtroende och med verktyg och vetskap om att du kan utöva musik i grupp, att du har prövat att uppträda på scen, har har odlat och utvecklat ditt eget unika uttryck och fått en ökad förståelse om dig själv och din omgivning.

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet, men du är intresserad och har inom räckhåll att lära dig musicera och spela i ett band.

Arbetsmetod

Genom att spela tillsammans som ett band prövar du dig fram till det instrument, den musiklösning eller röst som passar dig om du inte redan är trygg i detta. Vi bygger upp en repertoar som vi uppträder med. Vi använder iPads och datorer för att spela och skapa: spela in, fotografera, filma och skriva.

Ämnesplan

Ensemble

Ensemble är att spela tillsammans i ett band och är hjärtat i Musikverkstan. Här får du utrymme att utveckla ditt musicerande tillsammans med andra, med mål att uppträda inför publik och spela in. Vi övar de färdigheter som krävs av en musiker. Vi tränar och utforskar vår röst. Vi använder standardinstrument som piano/synth, gitarr, bas och trummor samt specialanpassade instrument och musiklösningar så som iPad och alternativ datorstyrning. Alla kan vara med och spela!

Bild

Att skapa i bild och form ger utlopp för kreativitet hos var och en och är också en möjlighet att uttrycka tankar och känslor. Detta görs genom att prova på och lära känna olika material och tekniker inom området. Ibland genom gemensamma teman och övningar men också mer individuella uppgifter.

Studio

Målet med ämnet Studio är att bli bekväm med all den teknik och utrustning som finns i musikmiljöer. Att själv testa och utveckla förståelse för användandet av till exempel. mixerbord, mikrofoner och kablar, som inspelning och datoranvändning. Vi arbetar med podradio, musik- och ljudproduktion, ljudeffekter, kreativt skapande med mera.

Skriva & berätta

Här utvecklar vi vårt skrivande, berättande, beskrivande och tolkande med ord och text eller bilder och symboler. Stort fokus ligger på låtskivande – här får man kunskaper om hur man kan ta en låt från idé till färdig produkt. Ämnet ger också möjlighet att jobba med andra berättandeformer som till exempel noveller, blogginlägg och manus.

Projekt

Vi börjar i lite mindre, gemensamma projekt där man får vara projektdeltagare, för att efter hand utveckla egna projektidéer och pröva att sjösätta dessa. Det kan vara allt från att ordna gemensamma aktiviteter med resten av deltagarna, till att spela in en skiva. Syftet med ämnet Projekt är att utveckla sin självständighet och entreprenörsanda.

Scen & drama

Vi tränar vår närvaro på scen, både genom kroppsspråket och det talade ordet. Genom olika övningar övar vi oss på att bli tryggare på scen och att våga ta plats. Syftet är såväl ökad självmedvetenhet och kroppskännedom som kommunikation. Gemensamt kommer vi överens om ett större projekt att genomföra tillsammans, till exempel en film eller en pjäs.

Berätta med multimedia

Här utvecklar vi våra färdigheter att förmedla oss med teknikens hjälp. Att berätta en historia eller förmedla känslor med bild, film, ljud, musik och kombinationer av dessa. Öva de färdigheter som krävs av teknisk utrustning så som kameror och mikrofoner för att fånga situationer och uttryck, och för att använda programvaror för bearbetning och klippning.

Kultur & omvärldskunskap

Kunskap om världen, samhället, nyheter och kultur. Utveckla och träna din förståelse för andras situation och väx i din roll som demokratisk medborgare. Med stor tyngd på internetanvändning och att själv kunna söka och använda fakta för att bearbeta och presentera för varandra. Vi tränar oss på att tycka, diskutera och analysera.

Socialt samspel

Vad kan du själv påverka för att göra mötet med och arbetet med andra bättre? Att våga tycka. Att lära känna sig själv. Att förstå och tolka situationer och andra människor. Att påverka händelseförlopp. Att kommunicera. Vi tränar dessutom på att ge varandra feedback och komplimanger.

Idrott & simning

Vi provar på olika idrottsaktiviteter i sporthall och styrketräningslokal. Vi arbetar utifrån varje deltagares förmåga och lägger stor vikt vid inkluderande aktiviteter och ökad förståelse för varandras färdigheter och möjligheter. I simhallen tränar vi oss på att röra oss i vatten och utveckla färdigheter och känna oss trygga i vattnet. Vi går också igenom vad som är rimlig hygien och hur kosten påverkar dig.


Läs även om kursens innehåll i kursbladet och ämnesplanen (nedladdningsbara pdf-dokument)

Kursfakta

Längd

1-3 läsår

Kursstart

26 augusti 2021

Ansökan

Senast 1 mars 2021

Angivet datum gäller ansökan till prova-på.

Efter sista ansökningsdag tar vi emot ansökningar i mån av plats.

För dig som redan går på Furuboda är sista ansökningsdag 1 april.

Antagningsvillkor & ansökningsrutin

Antagning till kursen sker i tre steg:

1. Här-och-nu-samtal
Kontakta skolkansliet och boka tid för ett här-och-nu-samtal – ett personligt studiebesök.

2. Prova-på-dagar
Sök till prova-på-dagar. Ansökningsblankett för prova-på finns på vår ansökningssida.

3. Sök till kursen
Ansök till kursen via ansökningsformuläret:
Ansökningsformulär Musikverkstan 2021-2022

Kontakt Skolkansli

För bokning av studiebesök/samtal samt frågor ang. ansökan

Kristina Lindblad
kristina.lindblad@furuboda.se
044-781 46 36

Kontakt kursledare

För frågor ang. innehåll i kursen

Nina Cherla
nina.cherla@furuboda.se

Ladda ner

Kursblad Musikverkstan (pdf)

Ämnesplan Musikverkstan (pdf)

Skip to content