Musikverkstan

Spela musik i ett band

Musikverkstan vänder sig till dig som vill spela musik tillsammans i grupp. Du har kanske behov av en anpassad läromiljö, av kommunikationshjälpmedel eller annan teknisk anpassning. Eller så vill du ha en trygg miljö där du i din egen takt kan utforska dina möjligheter att uttrycka dig och växa musikaliskt i. Vi spelar främst pop, rock och nutida musik men du som deltagare har stor möjlighet att påverka innehållet utifrån intresse och smak.

Målsättning

Vi arbetar i grupp mot gemensamma mål och utmaningar, men hela tiden utifrån varje persons förutsättningar och unika möjligheter. Målet är att du ska lämna Musikverkstan med stärkt självkänsla och självförtroende och med verktyg och vetskap om att du kan utöva musik tillsammans med andra i grupp. Du har prövat att uppträda på scen. Du har odlat och utvecklat ditt eget unika uttryck. Du har en ökad förståelse om dig själv och din omgivning.

Förkunskaper är inte nödvändiga, men viljan att tillsammans spela musik eller sjunga måste finnas.

Arbetsmetod

Du prövar dig fram till det instrument, den musiklösning eller röst som passar dig om du inte redan är trygg i detta, främst genom att spela mycket tillsammans som ett band. Under året bygger vi upp en gemensam repertoar med låtar som vi uppträder med för andra. Vi använder iPads och datorer både för att spela och för att skapa, så som att spela in, fotografera, filma och skriva med mera. Vi arbetar tillsammans i grupp mot gemensamma mål och utmaningar, men
utifrån varje persons förutsättningar och unika möjligheter.


Läs mer om kursens innehåll i kursbladet.

Kursfakta

Längd

1-3 läsår

Kursstart

26 augusti 2019

Ansökan

Senast 1 april –  läs om hur du söker här

Antagningsvillkor

Studiebesök med samtal och prova-på-dagar

Kontakt Skolkansli

För bokning av studiebesök/samtal samt frågor ang. ansökan

Kristina Lindblad
kristina.lindblad@furuboda.se
044-781 46 36

Kontakt kursledare

För frågor ang. innehåll i kursen

John Säbom
john.sabom@furuboda.se
044-781 46 61

Ladda ner

Kursblad Musikverkstan (pdf)