Musikverkstan

Spela musik i ett band

Musikverkstan vänder sig till dig som lever med funktionsnedsättning och som vill spela musik tillsammans i grupp. Du kanske önskar en anpassad läromiljö, kommunikationshjälpmedel, annan teknisk anpassning eller en trygg miljö där du i egen takt kan utforska möjligheter att uttrycka dig musikaliskt.

Målsättning

Vi arbetar i grupp mot gemensamma mål och utmaningar, men hela tiden utifrån varje persons förutsättningar och unika möjligheter. Målet är att du ska lämna Musikverkstan med stärkt självkänsla och självförtroende och med verktyg och vetskap om att du kan utöva musik i grupp, att du har prövat att uppträda på scen, har har odlat och utvecklat ditt eget unika uttryck och fått en ökad förståelse om dig själv och din omgivning.

Det behövs inga förkunskaper, men en vilja att spela musik eller sjunga i grupp.

Arbetsmetod

Genom att spela tillsammans som ett band prövar du dig fram till det instrument, den musiklösning eller röst som passar dig om du inte redan är trygg i detta. Vi bygger upp en repertoar som vi uppträder med. Vi använder iPads och datorer för att spela och skapa – spela in, fotografera, filma och skriva.


Läs även om kursens innehåll i kursbladet.

Kursfakta

Längd

1-3 läsår

Kursstart

24 augusti 2020

Ansökan

Ansökan är nu stängd.

För dig som redan går på Furuboda är sista ansökningsdag 1 april.

Antagningsvillkor & ansökningsrutin

Antagning till kursen sker i tre steg:

1. Här-och-nu-samtal
Kontakta skolkansliet och boka tid för ett här-och-nu-samtal – ett personligt studiebesök.

2. Prova-på-dagar
Sök till prova-på-dagar. Ansökningsblankett för prova-på finns på vår ansökningssida.

3. Sök till kursen
Ansök till kursen via ansökningsformuläret:
Ansökningsformulär Musikverkstan 2020-2021

Kontakt Skolkansli

För bokning av studiebesök/samtal samt frågor ang. ansökan

Kristina Lindblad
kristina.lindblad@furuboda.se
044-781 46 36

Kontakt kursledare

För frågor ang. innehåll i kursen

Nina Cherla
nina.cherla@furuboda.se

Ladda ner

Kursblad Musikverkstan (pdf)

Skip to content