På väg…igen

Kurs för dig med förvärvad hjärnskada. När du förvärvat en hjärnskada som vuxen behöver du en ny grund att stå på. Vi vill bygga den med dig. Detta gör vi utifrån din fysiska och kognitiva förmåga. Vi vill öka din självkänsla!

Målsättning

PVI-kursen utgår från dina kunskaper och skapar ny inlärning. Du finner strategier i vardagen. Färdigheter som kommunikation, minne och koncentration förbättras. Till dina anhöriga erbjuder vi information och stöd i din/er nya situation.

Arbetsmetod

Vi arbetar i en liten grupp där du kan kombinera lektioner med behandlingsinsatser beviljade från din hemkommun.Tillgång till pedagoger, stödpersoner och behandlingspersonal gör att din utbildning håller hög kvalité. Fokus läggs på det du behöver utveckla. Furuboda har  sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut, kurator och sjuksköterska. Du sätter individuella mål för din framtid som vi alla i kursen arbetar för att du ska nå. Vi jobbar för att du ska hitta nya strategier till din vardag/fritid och studietid. Du har ett personligt schema för att klara din vardag i så stor utsträckning som möjligt. Vi utvecklar digitala metoder för att underlätta din vardag.

 

Läs mer om kursens innehåll i kursbladet.

Kursfakta

Längd: 1-3 år
Kursstart: 27 augusti 2018
Ansökan: 1 april
Antagningsvillkor: Studiebesök, med samtal och prova-på-dagar

Ansök här

Kursblad PVI.