Seniorkursen

Det livslånga lärandet är en av hörnstenarna inom folkbildningen. En annan hörnsten är att innehållet i kursen bestäms av deltagarna i kursen. Seniorkursen på Furuboda folkhögskola bygger på just detta där folkhögskolan skapar betingelserna och deltagarna i kursen fyller den med innehåll.

Kursinnehåll

Exempel på innehåll där skolan besitter specialkunskap är musik, konst, datorkunskap, idrott och kultur. Skolan tillsätter lärare till lektionerna men innehåll och upplägg skapas till stor del i samklang med kursdeltagarna.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är över 55 år och inte arbetar.

Arbetsmetod

Temaarbete där man jobbar med ett gemensamt ämne över en tid är det vanligaste arbetssättet. Temadagar och kulturarrangemang med den övriga skolan kommer att vara naturliga inslag i skoldagen. Utflykter och studiebesök är också en vanligt förekommande del av verksamheten.

Miljö

Furuboda folkhögskola ligger naturskönt och erbjuder en spännande och inspirerande miljö, både kroppsligen och själsligen. Här finns fantastiska materiella resurser i form av musiksal, bildsal, idrottshall, simhall, vanliga klassrum samt restaurang. Lärare i seniorkursen är skolans kunniga och inspirerande pedagoger som är specialister inom sina respektive område.

Halvfart

Kursen ges på halvfart med lektioner måndagar, tisdagar och torsdagar.

Information och ansökan

Undervisningen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrationsavgift på 1350 kr per termin som täcker materialkostnader och vissa gemensamma måltider.

Information ges av Hans Skäremo, biträdande rektor Furuboda Yngsjö
Telefon: 0739-41 46 10
E-post: hans.skaremo@furuboda.se

Ansökan görs via ansökningsformulär på webben, blankett nedan eller till Kristina Lindblad, skolkanslist
Telefon: 044-781 46 50
E-post: kristina.lindblad@furuboda.se

Kursblad och ansökningsblankett – ladda ner

Kursblad Seniorkurs 2018-2019
(OBS! Felaktig kurstid i kursbladet. För aktuella datum se kursfakta på denna kurssida)

Ansökningsblankett Seniorkurs 2018-2019

Önskas kursblad eller ansökningsblankett skickat på posten, kontakta Hans Skäremo eller Kristina Lindblad.

Kursfakta

Längd: 1 läsår

Kurstid: 1 oktober 2018 – 14 juni 2019

Ansökan
Löpande ansökan

Ansökan kan göras på följande sätt:
– via ansökningsformuläret här.
– skriftligen via ansökningsblankett (ladda ner)
– via e-post eller muntligen till skolkansliet på Furuboda folkhögskola