Tillståndsbevis

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har beviljat tillstånd för Föreningen Furuboda att bedriva personlig assistans för deltagare med funktionsnedsättning vid Furuboda folkhögskola och i samband med läsårsstudier, korttidsvistelse samt korta kurser.

Tillstånd 1 avser rätten att bedriva personlig assistans för deltagare med funktionsnedsättning som går läsårskurser/långa kurser och korta kurser på Furuboda folkhögskola.

Tillstånd 2 avser rätten att bedriva korttidsvistelse i Föreningen Furuboda.

Beslut om assistans

Tillstånd 1

Beslut om korttidsvistelse

Tillstånd 2

Skip to content