Skip to Content

Slide 3
Slide 3
Slide 6
Slide 6
Slide 8
Slide 8
Bildspel1
Bildspel1

Vi testar med lite text för fösta sliden

Slide 4
Slide 4
Slide 2
Slide 2
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7


Vår vision
: ”Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle”

Furuboda är en ideell förening, sedan 1960. Fokus i verksamheten är enskilda individers utveckling och inkludering i samhället. Som icke vinstdrivande organisation har vi ett annat perspektiv än företag och myndigheter. Vi gör ingenting för att skapa vinst eller för att vi måste. Vi gör det för att det behövs och för att vi har engagemang, kompetens och erfarenhet att bidra med.

UpptackdittFuruboda