#respACT

#respACT - Activating VET teachers to counter hate speech and cyber bullying - är ett projekt inom nätverket Eramsus+ med syfte att motverka näthat.

En hand som håller en mobiltelefon

Om projektet

Hat står för ett växande hot mot demokrati, mänskliga rättigheter och europeiska värderingar i dagens samhälle. Människor över hela EU bli alltjämt utsatta för rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans. Vad gäller dessa frågor bör inte internets roll underskattas. Webben underlättar spridningen av hat gentemot vissa grupper och utgör grogrund för radikalisering. Vidare används sociala medier inte bara för att sprida grupprelaterat hat utan också för brott mot enskilda personer. Båda dessa fenomen använder sig av ett fientligt och aggressivt beteende på internet, med ett utstuderat syfte att skada andra.

I länder som är involverade i detta projekt (Tyskland, Italien och Sverige) kan delvis liknande tendenser urskiljas, men det finns också nationella särdrag vad gäller dessa fenomen. Mot denna bakgrund har utbildningsväsendet, utöver uppdraget att förmedla utbildning, således den viktiga uppgiften att utbilda studenter till en värdegemenskap, inkludering och tolerans.

Vi har tagit fram material inom de tre områden vi har jobbat med: 

IO1 #ACTonhatespeech

På engelska

På svenska

 

IO2 #ACToncyberbullying

På engelska

På svenska


IO3 #respACTescaperoom

 

Läs mer på projektets gemensamma sida: #respACT - Activating VET teachers to counter hate speech and cyber bullying (på engelska)

#respACT

 

Erasmus logo

Kontaktperson för mer information