Stöd och boende

Enheten Stöd och boende erbjuder möjligheter för dig som behöver stöd under din studietid på Furuboda folkhögskola i Yngsjö.

 

En del av internatet

En tillgänglig skola

På Furuboda folkhögskola har cirka hälften av deltagarna en funktionsnedsättning. Kurserna kan vara intressebaserade eller allmänna kurser som är öppna att söka vare sig man har en funktionsnedsättning eller ej. Vissa kurser är speciellt anpassade. På väg igen är en sådan kurs, som är inriktad på personer med förvärvad hjärnskada.


Internat med tillgänglighetsanpassning

På Furubodas anläggning finns ett internat för dig som önskar att bo på skolan under studietiden. Flera av våra rum är tillgänglighetsanpassade med till exempel rymlig toalett och några har även taklift.

 

Boendestöd

För dig som ansöker till en av våra långa anpassade kurser och önskar bo på Furubodas internat under studietiden är det viktigt att känna till följande inför läsåret 2023/2024:

För att du som har behov av stöd från personal i din vardag, ska kunna få ett rum på Furubodas internat, är det viktigt att du ansöker och får insatsen boendestöd beviljad av din hemkommun.

För kunna få det ska du först ta kontakt med din hemkommun, oftast Vård-och omsorgsförvaltningen. Du gör en skriftlig ansökan på en blankett som oftast finns på kommunens hemsida. Det brukar också gå bra att ringa till kommunens växel och be att få bli kopplad till en handläggare som sedan hjälper dig med din ansökan. Först när ett beslut om boendestöd (och i vissa falla korttidsboende) beviljats kan du få en plats på skolans internat.

På Furubodas internat finns det stödpersoner på dygnets alla timmar. Av dem får du stöd med det som framgår av ditt beslut från din kommun. Tillsammans med dig och om du vill, din gode man eller anhörig skriver vi en genomförandeplan där allt som är viktig för dig dokumenteras. Denna genomförandeplan ligger sedan till grund för det stöd som ges.

 

Vid behov av boendestöd

1. Samtidigt som du ansöker till en lång kurs (du kan läsa mer om hur det går till att ansöka till våra kurser här Ansökan långa kurser | Furuboda), ska du höra av dig till din hemkommun, oftast Vård- och Omsorgsförvaltningen. Prata med en ansvarig handläggare och gör en ansökan om boendestöd.

2. När du fått en handläggare, tag kontakt med enhetschef Nina Andersson.

3. Du får senare ett skriftligt besked från din handläggare om din ansökan om boendestöd är beviljad.

4. När beslut från kommunen är taget, och du blivit erbjuden plats på en av våra kurser och du har tackat ja, kommer enhetschefen för Stöd och Boende att skriva ett avtal mellan Furuboda och Vård och Omsorgsförvaltningen i din kommun.

5. En internatplats kan därefter erbjudas dig.

Om du eller din handläggare har några frågor kring denna process, kan du ta kontakt med Nina Andersson som är enhetschef för Stöd och Boende enheten på Furuboda. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Föreningen Furuboda har tillstånd att utföra vissa insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Du kan hitta våra tillståndsintyg här.


Korttidsvistelse

Du som har rätt till korttidsvistelse enligt LSS eller SoL kan ansöka om det hos din handläggare, för ditt uppehälle på internatet.
Har du några frågor angående stöd och boende är du välkommen att kontakta enhetschef Nina Andersson.

Kontakta oss

Gruppbild
Internatet, Stöd och boende
Personal på Stöd och boende - internatet i Yngsjö