Stöd och boende

Stöd och boende erbjuder möjligheter på Furuboda för dig som behöver stöd under din studietid på Furuboda folkhögskola i Yngsjö.

 

En del av internatet

En tillgänglig skola

På Furuboda folkhögskola har cirka hälften av deltagarna en funktionsnedsättning. Kurserna kan vara intressebaserade eller allmänna kurser som är öppna att söka vare sig man har en funktionsnedsättning eller ej. Vissa kurser är speciellt anpassade. På väg igen är en sådan kurs, som är inriktad på personer med förvärvad hjärnskada.

Anpassad undervisning

För dig som har en funktionsnedsättning och behöver tillrättalagd miljö och studieform kan Furuboda erbjuda stöd i undervisningen, personlig assistans (beslut från Försäkringskassan) och speciella resurser i form av behandling. Exempel på detta är träning med sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut samt samtal med kurator. Skolsköterska finns tillgänglig en eftermiddag/vecka.

Internat med tillgänglighetsanpassning

På Furubodas anläggning finns ett internat för dig som önskar att bo på skolan under studietiden. Många av våra rum är tillgänglighetsanpassade med till exempel rymlig toalett och några har även taklift.

Korttidsvistelse

Du som har rätt till korttidsvistelse enligt LSS eller SoL kan ansöka om det hos din handläggare, för ditt uppehälle på internatet.

Har du några frågor angående internatet eller korttidsvistelse är du välkommen att kontakta enhetschef Nina Andersson.

Kontakta oss

Gruppbild
Internatet, Stöd och boende
Personal på Stöd och boende - internatet i Yngsjö