En grupp med fem personer, där en sitter i rullstol.

Delaktighet och utbildning oavsett funktionsförmåga

Vi vet att alla kan och vill utvecklas, genom studier, arbete och mycket mer.

Aktuellt just nu