Styrelse

Presentation av Föreningen Furubodas styrelse, dess uppdrag och ledamöterna valda för verksamhetsåret 2022.

Sju leende personer framför en stenvägg och rosenbuske

Föreningen Furubodas styrelse 2022


Furubodas styrelse har i uppdrag att dra upp riktlinjer för verksamheten, fatta strategiska och större ekonomiska beslut samt följa upp tjänstemannaorganisationens arbete. Medlemmarna väljer Furubodas styrelse vid årsmötet och godkänner att verksamhet och ekonomi sköts enligt uppdrag.

Presentation av styrelsen

Sedan årsmötet den 15 maj 2021 består Furubodas styrelse av följande ledamöter:

Man i blå skjorta och glasögon

Bert Runesson, ordförande

Bert är född 1954 och bor i Sävsjö.

Beskriv dig själv med tre ord
- Positiv, lyhörd och omtänksam.

Beskriv din relation till Furuboda
- Jag var anställd på Furuboda 2003-2007.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Mitt yrkesmässiga liv har i huvudsak handlat om ledarskap och ekonomifrågor, där finns mina kompetenser.

Något övrigt du vill dela?
- Verksamheten som Föreningen Furuboda bedriver tillsammans med alla medarbetare är storslagen!

Man i ljus skjorta och glasögon

Per-Inge Andersson

Per-Inge är född 1954 och bor i Arlöv, Burlövs kommun.

Beskriv dig själv med tre ord
- Engagerad, entreprenöriell, livserfaren.

Beskriv din relation till Furuboda
- Jag har varit lägerledare flera somrar på Furuboda på 90-talet. Är engagerad för målgruppen med funktionsnedsättning utifrån egen familjeerfarenhet. 

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Jag är rektor/skolledare på folkhögskola sedan över 20 år.  Ser min erfarenhet i ledarskap och ekonomi som bidrag till styrelsearbetet samt som pappa till en dotter med funktionsnedsättning. 

En leende man med skjorta och skägg

Ulf Havenäng

Ulf är förr 1956 och bor i Åhus, Kristianstads kommun.

Beskriv dig själv med tre ord
- Analytisk, empatisk, driven.

Beskriv din relation till Furuboda
- Jag bor i Åhus och har alltid haft personer i närhet som arbetar på Furuboda.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
Uld har haft och har många uppdrag och visar på ett stort engagemang för människor. Han är utbildad socionom och har bland annat skolkurator och chef för HVB-hem på meritlistan.

Leende kvinna med färgglada glasögon hängande på tröjan

Lotta Hedström

Lotta är född 1955 och bor i Andrarum/Brösarp.

Beskriv dig själv med tre ord
- Intensiv, erfarenhetsbred, idealistisk.

Beskriv din relation till Furuboda
- Imponerad, ödmjuk, nyfiken.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Som både kommundelschef, erfaren kommunpolitiker, rikspolitiker (Riksdagen, partiledare), avdelningschef statligt verk (Jordbruksverket) , ordförande i större kulturbolag (Skånes Dansteater) och ordförande i större biståndsorganisation (SAK), biståndsarbetare (Nepal, Tanzania), lärare och rektor i svenska skolsystemet i många år, samt otaliga ideella uppdrag inom MÅNGA organisationer, lobbyist (Röda Korsets flyktingarbete), folkhögskolelärare  – har jag en gedigen insikt i styrelsearbete, i svensk offentlig förvaltning och inte minst i civilsamhällets och folkbildningens alla implikationer. 
Jag har ett stort kontaktnät och är en idérik problemlösare.

Något övrigt du vill dela?
- Jag tror på Furubodas grundidé och det enorma behovet av vår verksamhet. Jag tänker att vi kunde vara en stilbildare och föregångare för fler folkhögskolor.

Leende man med skägg och "gubbkeps"

Mats Horned

Mats är född 1985 är född och uppvuxen i Linköping och bor i Kristianstad sedan 2011. Han valdes in i styrelsen vid årsmötet 2020.

Beskriv dig själv med tre ord
- Trygg, pålitlig, inkännande.

Beskriv din relation till Furuboda
- Jag arbetade under somrarna 2008 samt 2009 som lägerledare på Furuboda och har mycket positiva minnen från dessa somrar. Jag blev imponerad över utbudet av aktiviteter och kurser som Furuboda kunde erbjuda samt det engagemang som jag upplevde, såväl från personal som från deltagare. Föreningen Furuboda fyller enligt mig en viktig samhällsfunktion som idéburen organisation med stora möjligheter att ge ett individanpassat stöd till sina deltagare.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Har en Socionomexamen vid Lunds Universitet från 2012. Jag har sedan min examen arbetat främst som kurator på arbetsplatser som riktar sig till personer med funktionsvariationer, bland annat på Barn- och Ungdomshabiliteringen i Kristianstad samt fem år som kurator på folkhögskola. För närvarande arbetar jag som kurator på SFI i Kristianstad kommun. Jag hoppas och tror att jag kan bidra med mina erfarenheter från mitt yrkesliv i min roll som styrelseledamot och på så sätt kunna utveckla Furubodas verksamhet.

Leende kvinna med blont hår

Matilda Andin

Matilda bor i Lidköping. Hon valdes in i styrelsen vid årsmötet 2022.

Beskriv dig själv med tre ord
- Furuboda-kär, funktionshinderteologisk, folkbildare.

Beskriv din relation till Furuboda
Det började i slutet på 90-talet då min storasyster var ledare på sommarverksamheten och jag kom med en vecka som volontär. Sedan var jag fast! Därefter följde flera somrar som ledare och sedan nästan 15 års helårsanställning med många olika inriktningar; sommarverksamhet, föreningsfrågor, värdegrundsarbete, kommunikation och mycket mer. 2021 avslutade jag min anställning, men mitt hjärta för Furuboda fortsätter slå och därför är det med glädje - och lite bävan - jag ställer mig till förfogande för den här uppgiften.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
Olika perspektiv. 

Något övrigt du vill dela?
Många människor suckar djupt över Exceldokument och register Jag älskar det! Jag jobbar gärna med att skapa och utveckla strukturer och system, samtidigt som jag vet att verkligt liv är så mycket mer än siffror, kolumner och rader.

Leende kvinna i kortklippt grå-brunt hår

Kerstin Olofsson

Kerstin bor i Önneköp i Hörby kommun. Hon valdes in i styrelsen vid årsmötet 2022.

Beskriv dig själv med tre ord
- Glädjespridare, engagerad och inkluderande.

Beskriv din relation till Furuboda
- Har arbetat på Furuboda 1988 - 2021. 

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Jag anställdes som kurator från början och har därefter haft flera olika uppdrag inom föreningens verksamhet. Det ger en bred erfarenhet av Furubodas arbete och utveckling genom åren.

Leende kvinna i brunlockigt hår

Susanne Nöbbelin

Susanne bor i Kristianstad. Hon valdes in i styrelsen vid årsmötet 2022.

Beskriv dig själv med tre ord
- Engagerad, glad och positiv

Beskriv din relation till Furuboda
- Min mesta relation med Furuboda är mestadels jobbmässig och indirekt som fd lärare på Riksgymnasiet. Som boende i Kristianstadstrakten står dock Furuboda för mig för ett viktigt arbete med utbildning och utveckling för alla men speciellt för personer med funktionsnedsättning.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Min erfarenhet av läraryrket och skolverksamhet kryddat med ekonomitänk då jag i grunden är civilekonom.

Kvinna i glasögon, rosa tröja och målade naglar i mörk färg

Therese Nilsson

Therese är född född 1995 och bor i Eslöv.

Beskriv dig själv med tre ord
- Glädjespridare, engagerad och inkluderande.

Beskriv din relation till Furuboda
- Jag personligen har inte så mycket relation till Furuboda. Jag har varit på solskensvecka med jobbet, och på Lekens dag med annan förening. 

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Jag bidrar med föreningsöverskridande kunskaper och samarbete (samverkan). Jag är också utbildad socialpedagog inom funktionshinderområdet och hoppas kunna bidra med mina studiekunskaper (och mina arbetslivserfarenheter) i styrelsearbetet. 

Kortklippt leende kvinna sittande vid ett köksbord

Marianne Sandberg

Marianne är född 1960 och bor i Tofteryd strax utanför Skillingaryd i Vaggeryds kommun.

Beskriv dig själv med tre ord
- Så här brukar andra säga; klok, omtänksam och kreativ.

Beskriv din relation till Furuboda
- Min son har gått Musiklinjen på Furuboda och min mamma har stöttat Furuboda i många år.

Vilken kompetens bidrar du särskilt med till styrelsearbetet?
- Jag har själv gått ett år på folkhögskola (en textillinje i Vadstena) och har upplevt gemenskapen med att bo ett år på en folkhögskola med olika människor. Jag har arbetat inom omsorgen inom olika områden.

Jag är utbildad till civilekonom och har också läst en del psykologi och pedagogik. Efter min ekonomiutbildning har jag arbetat på revisionsbyrå, som ekonomichef på ett tillverkningsföretag, som projektledare för affärsrådgivning för kvinnligt företagande, som VD på ett kommunalt bostadsbolag och sedan nio år tillbaka som controller/verksamhetsutvecklare på kommunledningskontoret i Sävsjö.

Min styrka får nog vara att jag är flexibel, ser helhet och sammanhang före allt för mycket detaljer. Jag är nog ganska strategiskt lagd då jag ofta får frågor av strategisk karaktär. Jag brukar också få höra att jag är en god lyssnare och ödmjuk. Jag är inte den som startar konflikter i första hand.

För övrigt så har jag haft och har fortfarande en del andra förtroendeuppdrag förutom styrelsearbetet i Furuboda (kommunrevisor, nämndeman, styrelseuppdrag, ungdomsledare).

Så det jag kan bidra med till styrelsearbetet är nog att jag arbetat med ganska många olika saker och är inte rädd för att sätta mig in i nya uppgifter. Mitt strategiska tänk kan nog också komma till användning tror jag. Sedan har jag ju en ganska lång yrkeserfarenhet som borde kunna vara till nytta.

Något övrigt du vill dela?
- Jag har en fantastisk familj som jag är mycket stolt över, både man, barn och barnbarn. Jag har många intressen, och tycker om att skapa med händerna i alla möjliga material. Jag gillar mycket att få lyssna till musik och uppleva kultur av olika slag. Jag gillar att resa, både i Sverige och utomlands och upptäcka nya saker.

Kontakta Furubodas styrelse