Furuboda HVB-hem

Furuboda HVB har startat sin verksamhet som ett komplement till övrig verksamhet och har lokaler i närheten av Furuboda folkhögskola, samt dess nystartade gymnasieutbildning. Vi erbjuder HVB och skola i nära samverkan. Furuboda HVB startade den 22 juni 2022.

 

Rött tegelhus med grönskande häck framför del av huset.

Ett HVB-boende med möjligheter

Vår målgrupp

Vår målgrupp är ungdomar i åldersgruppen 16-20 år med en psykosocial- och beteendeproblematik. De kan även ha diagnoser inom neuropsykiatri eller annan psykiatrisk diagnos.

Furuboda HVB utgår från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Som grund ligger ett salutogent synsätt där individens känsla av sammanhang är viktigt. Vi har lång erfarenhet av lågaffektivt bemötande och vi arbetar med Motiverande Samtal i den direkta behandling och stöd som ges till de placerade ungdomarna. Vi strävar efter att ungdomarna skall få en fungerande vardag, där skola och fritidsaktiviteter är framträdande. ADL (Aktiviteter i dagliga livet) är också ett viktigt inslag i vardagen och behandlingen. 

Vår miljö

Vår miljö skall vara studiemotiverande där studier och behandling går hand i hand. Vi tror att fritidsaktiviteter är motiverande och välbehövligt för välbefinnande. I anslutning till HVB hemmet finns en simhall, ett mindre gym, bordtennisbord och biljardbord för att kunna ha trevliga aktiviteter på fritiden. Det ligger ca 800 meter från badstranden i Furuboda i ett mycket naturskönt område. 

Beslut och tillståndsbevis

Nedan finns beslut och tillståndsbevis från IVO. Har du några frågor angående Furuboda HVB-hem är du välkommen att kontakta Nina Andersson, områdeschef Yngsjö.

Beslut HVB-hem

Furuboda får bedriva HVB-hem med 10 platser för barn och unga i åldrarna 16 t.o.m. 20 år som vistats i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende. Läs beslutet från IVO.

Tillståndsbevis HVB-hem

IVO har utfärdad detta bevis med stöd av 4 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF för Föreningen Furuboda. Tillståndet gäller från och med den 13 juni 2022 och tills vidare. Läs tillståndsbeviset.

 

Kontakta oss