Hundprojektet

Projekt för att ta fram en verksamhet för skötsel av hund med finansiering från Kungliga patriotiska sällskapet.

En hund och en person

Om projektet

Vi är övertygade om att hundar kan ha stor betydelse för motivation i både lärande och träning. Genom Kungliga patriotiska sällskapet har vi fått möjlighet att under tre år arbeta med att ta fram en verksamhet för skötsel av hund och målet är i förlängningen att starta ett hunddagis.

Som ett led i projektet kommer vi att starta en hundkurs på folkhögskolan under 2021.

Projektledare för Hundprojektet är Christina Lindberg, som också är kursledare i den nya folkhögskolekursen.

Kontaktperson för mer information