Arv och testamente

Du kan testamentera tillgångar till Föreningen Furuboda så att dina medel får stor betydelse långt efter din bortgång.

En väg mot stranden

Testamentera till Furuboda

Har du inte någon arvsberättigad eller vill du påverka hur dina tillgångar fördelas efter din bortgång?

Om du inte skriver ett testamente styr lagen fördelningen av dina tillgångar.

Om du beslutar att testamentera tillgångar till Föreningen Furuboda gör dina medel nytta långt efter din bortgång och får betydelse både för vår verksamhet och enskilda personer med särskilda behov. Vill du att hela eller delar av kvarlåtenskapen ska tillfalla Föreningen Furuboda måste testamente upprättas.

Vi är djupt tacksamma för alla som valt att stödja oss på detta sätt och försöker förvalta detta med ödmjukhet. Beställ vår broschyr om gåvor, arv och testamente så får du veta mer.

Kontakt för mer information