Organisation och redovisning

Föreningen Furuboda är en ideell förening. Här finns information om Furubodas styrelse, valberedning och diverse dokument.

Illustration med fya händer som pekar mot varandra