Etableringskurs Malmö

Genom etableringskursen på Furuboda folkhögskola i Malmö vill vi erbjuda ett alternativ till de deltagare som har svårt att tillgodogöra sig teoretiska studier i större omfattning.

Två händer som skapar

Om kursen

Vi vill erbjuda ett alternativ till de deltagare som har svårt att tillgodogöra sig teoretiska studier i större omfattning. Genom att kombinera teoretiska och praktiska inslag har vi i tidigare arbetsmarknadsprojekt och ESF-projekt sett goda resultat där svenska språket kan läras in genom alternativa metoder. Samtal och reflektion kring upplevelsen av aktiviteter som praktiskt arbete, studiebesök och utflykter kommer att ligga till grund för lärande av språket, ökad kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden.

Vi har en egen second hand-butik med praktisk verkstad där vi är tillsammans med deltagarna för att ta vara på och utveckla praktiska färdigheter, vilket både ger förberedelser för arbetslivet och stärker deltagarnas självkänsla. Det syftar också till att stärka språket genom samtal kopplat till aktiviteterna och det spontana samtalet på svenska med andra deltagare eller kunder.

Etableringskursen på Furuboda folkhögskola i Malmö riktar sig till personer med etableringsplan som är i behov av språkinlärningsinsatser som både fungerar som en utgångspunkt för samhällsorienterande och hälsofrämjande aktiviteter. Kursen är lämplig för personer som är i behov av en mer praktisk miljö för språkinlärning snarare än traditionell klassrumsundervisning.

Deltagare på etableringskursen har efter genomförd kurs förtur till plats på skolans SFI-utbildning.

Anvisningsrutin

Kontakta kursledare Helena Jonsson för att komma överens om startdatum, därefter kan anvisning ske. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Ladda ner infoblad

Inom kort kommer ett infoblad om kursen att finnas för nedladdning här.

Kontaktperson för mer information