Users as Experts

Projektet Users as Experts handlar om att använda erfarenheter av otillgänglighet så att de kan tas tillvara och bli till expertkompetens.

Några unga män sitter runt ett bord framför varsin laptop

Om projektet

Projektet Users as Experts har som mål att förenkla möjligheter till att personliga erfarenheter av otillgänglighet kan tas tillvara och omvandlas till erkänd expertkompetens. Det handlar om att ta fram metodstöd för innovativ utformning av yrkesutbildning där erfarenheter av otillgänglighet tillvaratas som en viktig kompetens som också är attraktiv för arbetsgivare.

För att kunna göra detta ska projektet ta fram en databas med "best practices" och metodstöd för att identifiera och tillvarata användarexpertis på ett brett plan. Dessutom ska ett konkret förslag tas fram på hur ett sådant arbete kan gå till kopplat till en yrkesutbildning inom webbtillgänglighet.

Läs även mer om projektet på Funkas webbplats: Att ta vara på användarnas expertis

Kontaktperson för mer information