MISK

MISK står för Musik, Interaktivitet, Sinnesstimulering, Kvalitet. Det är ett treårigt utvecklingsprojekt finansierat med medel från Allmänna Arvsfonden, med syftet att ta fram ett multisensoriskt musikaliskt verktyg som vem som helst ska kunna spela med.

Två foton i en bild syns; till vänster syns en person vars ansikte skannas in för användning av MISK, till höger syns två personer som testar MISK-verktyget.

Om projektet

MISK står för Musik, Interaktivitet, Sinnesstimulering, Kvalitet. Det är ett treårigt utvecklingsprojekt finansierat med medel från Allmänna Arvsfonden, med syftet att ta fram ett multisensoriskt musikaliskt verktyg som vem som helst ska kunna spela med. Projektet genomförs av Eldorado Resurscenter i Göteborg, Furuboda Funktionsrätt och Certec, Lunds tekniska högskola.

MISK är ett datorbaserat musikinstrument som alla kan spela utifrån sina egna förutsättningar, på egen hand eller tillsammans med andra. Du kan välja bland förinställningar utifrån hur du känner dig för dagen, kanske vill du skapa musik som får dig att varva ned eller som höjer din energinivå. Kanske vill du låta MISK styra en stor del av musiken eller bestämma helt själv hur det ska låta.

Du kan använda en mängd olika sätt att styra och kontrollera MISK: med dina ögon, med din röst in i en mikrofon, med olika ansiktsuttryck in i datorns kamera, med en styrplatta eller touchkontroll och en mängd andra styrsätt. Programmet är anpassat så att personer med lätt till mycket nedsatt motorik kan musicera samt är användbart även för personer med stora kognitiva svårigheter. 

I MISK-programmet kan du interagera med ljud, musik, bildspel och video som anpassas in i detalj för att stämma överens med ditt musikaliska uttryckssätt. I musiken du kan välja tonart, skala, tempo, bakgrundskomp och olika typer av ljud från en stor ljudbank.

Du kan läsa mer om projektet på Eldorados hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/eldorado/kunskap/misk

Kontaktperson på Furuboda:
Håkan Larsson logoped
hakan.larsson@furuboda.se

Kontaktpersoner på Eldorado:
John Säbom, musiker och programmerare  
john.sabom@funktionsstod.goteborg.se

Stefan Eklund, musikpedagog stefan.eklund@funktionsstod.goteborg.se

Sara Rundqvist, musikpedagog sara.maria.rundqvist@funktionsstod.goteborg.se
 

Två logotyper syns på bild sida vid sida. Från vänster till höger kan utläsas: MISK: Intryck, Uttryck, Avtryck - Med stöd från Allmänna Arvsfonden

Kontaktperson