Stipendiemottagare 2019: Sten Hallonsten

Prästen Sten Hallonsten tilldelades 2019 års stipendium ur Ernst och Ella Skoogs stipendiefond.

En leende man och en bild på en skulptur med människor bakom

2019 års mottagare av Ernst och Ella Skoogs stipendium

Prästen Sten Hallonsten tilldelas 2019 års stipendium ur Ernst och Ella Skoogs stipendiefond! Sten har under många år arbetat med en fantastisk konfirmationsmöjlighet i form av Åhuslägret.

Ella och Ernst Skoogs stipendium delas årligen ut av Föreningen Furuboda och skall lämnas som en erkänsla för sådana insatser inom folkbildnings-, kultur- och rehabiliteringsområdena som står i nära samklang med Föreningen Furubodas egna mål för sin verksamhet.

Motivering för 2019 års stipendiemottagare: Sten Hallonsten

Föreningen Furubodas styrelse har beslutat att tilldela 2019 års stipendium till Sten Hallonsten. Såhär lyder styrelsens motivering:

"Sten Hallonsten tilldelas Ella och Ernst Skoogs stipendium 2019, för en imponerande livsgärning bestående i att ha startat och utvecklat läger- och ungdomsverksamhet för unga, med och utan funktionsnedsättning.

Under inte mindre än femtio år i rad har han i Åhus genomfört ett konfirmationsläger, baserat på scoutings kamratskap och en pedagogik där ungdomar fått lära känna varandra, dela livsupplevelse och upptäcka människors olika förutsättningar och lika värde.

Lägret bygger på engagemang, medmänsklighet och glädjen att vara tillsammans. Stens stora hjärta har visat vägen för ungdomar att komma till sin rätt och kunna utnyttja sina resurser. Hans sätt att arbeta genomsyras av en drivkraft för alla människors lika värde. Sten bidrar i handling till Furubodas vision: Ansvarstagande och självständiga människor, med full delaktighet, i ett öppet och tillgängligt samhälle."