Ansökan långa kurser

Sök till våra långa kurser på Furuboda folkhögskola i Yngsjö! Information om hur ansökan går till och om våra antagningskriterier.

Tre glada personer i skolmiljö

Ansökningsinformation och antagningskriterier

Såhär går ansökan till

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsförfarandet varierar beroende på kurs. Läs om vad som gäller för respektive kurs nedan.

Allmän kurs, Baskursen, Hundkursen, Musikverkstan och På väg igen

Antagning till dessa kurser sker i tre steg:

1. Här-och-nu-samtal
Kontakta skolkansliet och boka tid för ett här-och-nu-samtal - ett personligt studiebesök. För kontaktuppgifter, se längre ner på sidan.

2. Prova-på-dagar
Sök till prova-på-dagar via ansökningsformuläret på Schoolsoft eller via blankett:

Information om sista ansökningsdag till prova-på finns på respektive kurssida. Länkar till kurssidorna finns i den gula rutan ovan.

Skolan antar ingen till dessa kurser utan att man först har provat på, om inte särskild överenskommelse görs.

3. Sök till kursen
När du varit på prova-på-dagar och vill söka, ansök via ansökningslänken på respektive kurssida.

Det är viktigt att ansökan är fullständig ifylld. Bifoga ett läkarintyg om du har någon diagnos som behöver bekräftas. Vid behörighetsstudier ska även kopia på betyg från grundskola eller gymnasium bifogas.

Assistentkursen – distans

1. Skicka in din ansökan senast 1 maj 2022 via ansökningsformuläret: OBS! Ansökan öppnar 1 december 2021

2. Efter inskickad ansökan kommer du bli intervjuad över telefon, där detta samtal tillsammans med din skriftliga ansökan ligger till grund för antagning.

Senast under mitten av juni är antagningarna genomförda. Därefter meddelas de deltagare som är antagna till kurserna. Reserver och icke-antagna meddelas efter hand.

Musiklinjen

1. Skicka in din ansökan senast 1 april 2022 via ansökningsformuläret: OBS! Ansökan öppnar 1 december 2021

2. Du blir kallad till antagningsprov och intervju i april/maj. Valbara låtar läggs upp på Musiklinjens kurssida.

Musikproduktion – distanskurs på halvfart

Skicka in din ansökan senast den 1 maj 2022 via ansökningsformuläret: OBS! Ansökan öppnar 1 december 2021

Till ansökan bifogar du ett personligt brev vilket kommer att ligga till grund för urval. I brevet beskriver du dina musikaliska erfarenheter samt varför du vill gå kursen.

Antagningskriterier för långa kurser på Furuboda i Yngsjö

För att antas till en lång folkhögskolekurs ska den sökande ha fyllt 18 år det år kursen börjar.

För att du som har behov av stöd från personal i din vardag, ska kunna få ett rum på Furubodas anpassade internat, är det viktigt att du ansöker och får insatsen boendestöd beviljad av din hemkommun.

Betyg är inte avgörande för att få en plats på en kurs eller inte. Däremot är skolans bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig en kurs av stor betydelse vid antagningen.

En del i folkhögskolepedagogiken är att det är i gruppen man växer och utvecklas varför stor vikt läggs vid klassammansättningen.

Till skillnad från övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan, varför varje folkhögskola ansvarar för sin egen antagning.

Kontakt långa kurser