Skolans pedagogiska grund

Föreningen Furuboda är huvudman för Furuboda folkhögskola, som har verksamhet i Yngsjö, Kristianstad och Malmö. Här presenteras den pedagogiska grund som undervisningen baseras på.

En glödlampa i mitten och ringar som en mindmap runtom

Pedagogisk grund för folkhögskolan

Furuboda folkhögskola tillhör Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Föreningen Furuboda är huvudman för folkhögskolan.

Skolans övergripande mål är ett samhälle för alla med visionen "Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle”.

Vår pedagogiska grund

På Furuboda folkhögskola utgår vi från att alla kan och vill utvecklas.

För att utveckling ska ske måste förutsättningarna för detta finnas.

Vårt uppdrag är att skapa dessa förutsättningar.

Vårt arbetssätt

Vi på Furuboda folkhögskola arbetar kontinuerligt med dessa pedagogiska verktyg och dess konsekvenser för mötet med deltagaren.

Vi utgår från att vårt arbetssätt, som bygger på tillit och förtroende, leder till ökad självständighet och ansvarstagande.

På Furuboda folkhögskola ser vi individen som helhet med många olika förmågor.

Våra pedagogiska verktyg

Goda relationer

Genom goda relationer bygger vi förtroende, med våra deltagare och med varandra. Goda relationer ger trygghet som leder till utveckling.

En inkluderande pedagogik

Vi möter deltagaren och anpassar oss efter dennes förutsättningar.

Ett salutogent synsätt

Vi fokuserar på det som fungerar och stärker det.

Furubodas miljö

Att den sociala och den fysiska miljön är välkomnande.

Kommunikation

Olika kommunikationssätt men också tydlighet.

Personalens kompetens

Utbildning, erfarenhet och engagemang i samklang.

Personalens professionalitet

Kompetensen används optimalt utifrån deltagarens behov och situation.

 

Läs mer om Furubodas pedagogiska samsyn här.