13/08 2020 - Hela Furuboda

Användare som experter – nytt projekt för ökad webbtillgänglighet

Idag, den 13 augusti 2020, rapporteras det i inslaget “Svårt för många synskadade att boka coronatest” i Sveriges radio att synskadade har begränsade möjligheter att testa sig för Covid-19 eftersom många är hänvisade till otillgängliga digitala tjänster.

Detta är en av orsakerna till vårt nya projekt Användare som experter som startar i september. Målet är ökad webbtillgänglighet, i första hand på offentliga webbsidor, genom att bland annat starta en utbildning där personer med funktionsnedsättning blir experter på tillgänglig webb och därmed ökar möjligheten för webbplatsägare att få tag på relevant kompetens inom området.

Furuboda leder projektet och arbetar tillsammans med Funka, Blindas Väl och IAAP Nordic i samverkan med ett antal kommuner. Projektet finansieras av Vinnova.

Se alla nyheter
Skip to content