Ett språk – en röst

I projektet ”Ett språk – en röst” har Furuboda fått möjlighet att jobba med att öka kunskapen om demokratiska processer, samt höja valdeltagandet bland våra deltagare. Projektet är finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Tjej i rullstol förtidsröstar

Om projektet

Mellan juni 2022 - januari 2023 jobbar Furuboda i Malmö, Kristianstad, Yngsjö samt på Furuboda Funktionsrätt (belägen i Yngsjö) demokratiprojektet ”Ett språk – en röst”. Projektet är finansierat av Myndighet för Ungdoms- och Civilsamhälsfrågor (MUCF). 

Projektet är indelat i tre delar:

  1. Stöd och information före valet. Erbjuda konkret hjälp att kunna rösta, samt gemensamma diskussioner efter valet. 
  2. Utveckling av språk inom demokratiska processer. Hur kan en person som talar genom alternativ kommunikation kunna delta i de demokratiska processerna? Det är i det sammanhanget projektets namn, Ett språk – en röst, växte fram.
  3. Fortsatt arbete med demokratifrågor under hösten/vinter med att stödja våra deltagare att hitta forum där de kan vara med och påverka samhället på olika sätt. Kan vara politiskt eller genom ideella organisationer. Vi jobbar för att fler människor med funktionsnedsättning skall ingå i de forum där beslut som påverkar samhället sker.

Konkreta saker som projektet jobbar med:

Inför valet har vi bjudit in alla partier för information och har erbjudit deltagande på plats eller digitalt. Webbinarium har varit tillgängligt för alla våra deltagare på alla orter. Kursdeltagare i Malmö, Kristianstad och Yngsjö har åkt tillsammans med Furubodas handledare/pedagoger till vallokaler för att kunna förtidsrösta. Utgångspunkten är att göra ett aktivt deltagande i valet 2022 och göra det så tillgänglig som möjligt för våra deltagare. 

Alla tre orter jobbar förstärkt med demokrati-frågan även efter valet i september. Pedagogerna Agneta Strömberg, Pernilla Lindblad och Katinka Neetzke Svensson jobbar tillsammans med att sprida kunskap, samt bjuda in/samverka med olika ideella organisationer som kan hålla i seminarium/webbinarium eller workshops, för att föra vidare diskussionen om hur vi kan påverka samhället på olika sätt även efter valet och i vardagen.

Vi har även påbörjat ett samarbete med Bliss-huset i Luleå då Furubodas logopeder, Elin Vinblad och Håkan Larsson, ska föra vidare samtalet om möjlighet till utökning av Bliss-språket med flera demokrati-begrepp. 
 

MUCF Bidragsstämpel

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Kontaktperson för mer information