SFI Malmö

Vi erbjuder utbildning i Svenska för invandrare (SFI). På SFI på Furuboda i Malmö bygger vi grundläggande kunskap om svenska språket och det svenska samhället.

En whiteboardtavla med pennor och magneter

Om kursen

Språkundervisningen sker främst genom klassrumsbaserade lektioner men även med hjälp av digitala verktyg och studiebesök utanför skolan. Utbildningen anpassas utifrån individens behov och kunskapsnivå.

Utbildningsupplägg

SFI-utbildningen är indelad i olika studievägar beroende på utbildningsbakgrund. Vi har studieväg 2 och 3. Kurs C och D är intensivstudier. Lektionerna är mellan klockan 9-12 eller 13-16. Efter avslutad kurs får du betyg.

Hur anmäler du dig till SFI?

För att anmäla dig till SFI ska du kontakta Vägledningscentrum på Föreningsgatan 7A i Malmö och säga att du önskar gå SFI på Furuboda i Malmö.

Du kan också anmäla dig digitalt. Läs mer om det på Malmö Stads informationssida “Så anmäler du dig till sfi”.

Vill du ha hjälp med din ansökan får du gärna komma till oss!

Studera SFI på en flexkurs – hur fungerar det?

På Furuboda Folkhögskola kan du som har andra studier, deltidsjobb eller av andra orsaker att inte studera heltid lära dig svenska på halvtid.

  • Du studerar 15 timmar i veckan totalt.
  • Två gånger i veckan träffar du din lärare och klasskamrater i en onlineklass som sker live via Teams.
  • Lektionerna ligger mellan 15.30 – 19.00 på kvällen måndag-onsdag. Exakta dagar och tider varierar beroende på vilken nivå man studerar.
  • Utöver onlinelektionerna får du veckoläxor att arbeta med i vår digitala textbok där du övar dig på att läsa, skriva, höra och grammatik i interaktiva övningar. Vanligtvis tillkommer ytterligare en läxa som inte är från boken. Det kan t. ex. vara att titta på ett filmklipp och skriva om det eller att förbereda något inför nästa lektion.

Hitta hit

Furuboda folkhögskola i Malmö ligger på Fagerstagatan 1B i Sofielund. Närmaste busshållplats är Nobeltorget (buss 5) och Ystadgatan (buss 32).

Ladda ner infoblad

Läs även om kursens innehåll i infobladet:

Kontaktperson för mer information