SFI Malmö

Vi erbjuder utbildning i Svenska för invandrare (SFI). På SFI på Furuboda i Malmö bygger vi grundläggande kunskap om svenska språket och det svenska samhället.

En whiteboardtavla med pennor och magneter

Om kursen

Språkundervisningen sker främst genom klassrumsbaserade lektioner men även med hjälp av digitala verktyg och studiebesök utanför skolan. Utbildningen anpassas utifrån individens behov och kunskapsnivå.

Utbildningsupplägg

SFI-utbildningen är indelad i olika studievägar beroende på utbildningsbakgrund. Vi har studieväg 2 och 3. Kurs C och D är intensivstudier. Lektionerna är mellan klockan 9-12 eller 13-16. Efter avslutad kurs får du betyg.

Hur anmäler du dig till SFI?

För att anmäla dig till SFI ska du kontakta Vägledningscentrum på Föreningsgatan 7A i Malmö och säga att du önskar gå SFI på Furuboda i Malmö.

Du kan också anmäla dig digitalt. Läs mer om det på Malmö Stads informationssida “Så anmäler du dig till sfi”.

Vill du ha hjälp med din ansökan får du gärna komma till oss!

Flex SFI

För dig som arbetar deltid, har praktikplats eller är föräldraledig kan du anpassa dina SFI studier genom att läsa SFI Flex. När du studerar på Flex har du ett flexibelt och individuellt schema. 

Detta innebär att du har möjligheter att delta på vissa lektioner i skolan. Du kommer tillsammans med din lärare att planera och bestämma vilka språkmoment du ska/vill fokusera på att träna när du är i skolan. Du har möjligheter att kommunicera via Teams och Lunis. På vår skola använder vi oss av det digitala Läromedlet Lunis för elever som går ordinarie skolform och för flex. 

Flex studier innebär att man ägnar mellan 6 till 15 timmer per vecka för studier. Man har möjlighet att boka online möte med sin mentor vid behov. 

Hitta hit

Furuboda folkhögskola i Malmö ligger på Fagerstagatan 1B i Sofielund. Närmaste busshållplats är Nobeltorget (buss 5) och Ystadgatan (buss 32).

Ladda ner infoblad

Läs även om kursens innehåll i infobladet:

Kontaktperson för mer information