23/04 2020 - Hela Furuboda

Stipendium via Berit Söderströms stiftelse

Furuboda har nyligen startat upp ett samarbete med biståndsorganisationen Individuell Människohjälp (IM) som ger möjlighet att söka stipendiemedel för deltagare som uppfyller aktuella kriterier:

Berit Söderströms stiftelse delar årligen ut bidrag till personer som är bosatta inom Sverige och som har flera oberoende fysiska funktionsvariationer samtidigt (gruppen utvecklingsstörda avses ej)

Bidragen måste vara kopplat till utbildning.

Stiftelsen delar även ut bidrag till organisationer som arbetar med denna målgrupp.

Ansökan

Ansökan för 2020 är nu stängd.

Kontakt

Har du frågor om Berit Söderströms stiftelse, kontakta kommunikationschef Monica Deger:

E-post: monica.deger@furuboda.se
Telefon: 044-781 48 02

Se alla nyheter
Skip to content