Assistentkursen

Arbeta med människor

För dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd i skola, boende och i arbetslivet, erbjuder vi en ettårig assistentutbildning. Utbildningen innehåller både teoretiska som praktiska moment samt tre veckors praktik/termin. Arbetssättet varierar mellan exempelvis föreläsningar, gruppdiskussioner och eget arbete.

Kurslärare

Undervisningen sker av legitimerad lärare i vård och omsorg, logoped och legitimerad arbetsterapeut. Lärarna har yrkeserfarenhet från särskola, boende, daglig verksamhet, habilitering och kan på ett tydligt sätt koppla teori och praktik.


Läs mer om kursens innehåll i kursbladet.

Kursfakta

Längd

1 läsår

Kursstart

26 augusti 2019

Ansökan

Skicka in din ansökan via ansökningsformuläret senast den 1 maj:
Ansökningsformulär Assistentkursen 2019-2020

Antagningsvillkor

Antagning sker utifrån personligt brev och intervju

Kontakt Skolkansli

För frågor ang. ansökan

Kristina Lindblad
kristina.lindblad@furuboda.se
044-781 46 36

Kontakt kursledare

För frågor ang. innehåll i kursen

Annie Dahl
annie.dahl@furuboda.se
073-941 46 72

Ladda ner

Kursblad Assistentkursen 2019 (pdf)