Assistentkursen – nu även på distans!

Arbeta med människor

För dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd i skola, boende och i arbetslivet, erbjuder vi en ettårig assistentutbildning. Utbildningen innehåller både teoretiska som praktiska moment samt tre veckors praktik/termin. Arbetssättet varierar mellan exempelvis föreläsningar, gruppdiskussioner och eget arbete.

Funderar du på om det här kan vara en kurs som passar just dig? Ett sätt att ta reda på det kan vara att ta del av tidigare deltagares berättelser om hur det var för dem – läs gärna om Anders och Mys erfarenheter från Assistentkursen!

Arbetsmetod

Du kan välja att antingen gå kursen på plats på vår skola i Yngsjö, eller att söka utbildningen på distans. Då ingår sju dagar med obligatoriska träffa på skolan, fördelat på fyra tillfällen under höstterminen (se datum nedan) samt sex dagar fördelat på tre tillfällen under vårterminen (datum meddelas senare). Du möts av lärare med hög kompetens inom funktionshinderområdet och med gedigen yrkeserfarenhet. Pedagogiken är varierad och vi gör det som krävs för att ge dig möjlighet att lyckas med dina studier och etablering på arbetsmarknaden.

Utbildningens två olika studieformer

På plats i Yngsjö

Klassrumsundervisningen är lärarledd med schemalagda lektioner 3 dagar i veckan (tisdag, onsdag, torsdag). Övriga dagar studerar du via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad där du kan få handledning och stöd av lärare (måndag). Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen och den genomför du på en arbetsplats.

Distans

Distansstudier passar dig som har yrkeserfarenhet från boende, daglig verksamhet, särskola, personlig assistent eller om du har tidigare och avslutade studier från barn- och fritidsprogrammet alternativt vård-och omsorgsprogrammet. Du arbetar självständigt i vår webbaserade plattform samt deltar i gemensamma träffar.

Datum för gemensamma träffar hösten 2019:

  • Uppstart och information: 26/8
  • September: 25-26/9, kl.9:00-16:30
  • Oktober: 23-24/10, kl.9:00-16:30
  • November: 27-28/11, kl.9:00-16:30

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen och den genomför du på en arbetsplats.

Kurslärare

Undervisningen sker av legitimerad lärare i vård och omsorg och logoped. Lärarna har yrkeserfarenhet från särskola, boende, daglig verksamhet, habilitering och kan på ett tydligt sätt koppla teori och praktik.


Läs mer om kursens innehåll i kursbladet.

Kursfakta

Längd

1 läsår

Kursstart

26 augusti 2019

Ansökan

Det finns fortfarande några platser kvar!

Skicka in din ansökan via ansökningsformuläret:

Ansökningsformulär Assistentkursen 2019-2020 – på plats i Yngsjö

Ansökningsformulär Assistentkursen 2019-2020 – distans

Antagningsvillkor

Antagning sker utifrån personligt brev och intervju

Kontakt Skolkansli

För frågor ang. ansökan

Kristina Lindblad
kristina.lindblad@furuboda.se
044-781 46 36

Kontakt kursledare

För frågor ang. innehåll i kursen

Annie Dahl
annie.dahl@furuboda.se
073-941 46 72

Ladda ner

Kursblad Assistentkursen 2019 (pdf)