Baskursen - för dig som gått särskola

Bli mer självständig! Baskursen riktar sig särskilt till dig som gått individuella programmet på särskola och som har en kognitiv/intellektuell funktionsnedsättning. Vi fokuserar mycket på att bli mer självständig och på att utföra uppgifter både enskilt och tillsammans i grupp.

Många fötter med strumpor i olika färger

Om kursen

Syfte och målsättning

Syftet med din studietid i Baskursen är att du ska känna dig mer självständig och trygg och att du ska våga ta för dig mer genom att få möjlighet att utvecklas i din egen takt utifrån dina förutsättningar. Detta är något som vi jobbar med under hela studietiden.

Arbetsmetod och målgrupp

Denna kurs riktar sig till dig som har gått i särskola och som lever med en kognitiv funktionsnedsättning/ intellektuell funktionsnedsättning.

Du vill bli självständig och utvecklas genom att jobba mer praktiskt i de olika ämnena enskilt och i grupp tillsammans med andra.

Under studietiden kan du bo på skolans internat.

Ämneslista

Följande ämnen ingår i Baskursen:

 • Vardagskunskap
 • Språk och kommunikation
 • Bild
 • Musik/drama
 • Räkna
 • Hemkunskap
 • Simning
 • Datorkunskap
 • Omvärldskunskap
 • Eget arbete
 • Naturkunskap/geografi
 • Idrott
 • Tema

Ladda ner kursblad och ämnesplan

Läs även om kursens innehåll i kursbladet och ämnesplanen:

Kontakta oss för mer information