Baskursen - för dig som gått särskola

Bli mer självständig! Baskursen riktar sig särskilt till dig som gått i särskola och som har en kognitiv/intellektuell funktionsnedsättning. Vi fokuserar mycket på att bli mer självständig och på att utföra uppgifter både enskilt och tillsammans i grupp.

Många fötter med strumpor i olika färger

Om kursen

Syfte och målsättning

Syftet med din studietid i Baskursen är att du ska känna dig mer självständig och trygg och att du ska våga ta för dig mer genom att få möjlighet att utvecklas i din egen takt utifrån dina förutsättningar. Detta är något som vi jobbar med under hela studietiden.

Arbetsmetod och målgrupp

Denna kurs riktar sig till dig som har gått i särskola och som lever med en kognitiv funktionsnedsättning/ intellektuell funktionsnedsättning.

Du vill bli självständig och utvecklas genom att jobba mer praktiskt i de olika ämnena enskilt och i grupp tillsammans med andra.

Under studietiden kan du bo på skolans internat där du får träna på att ha ett eget boende med stöd av assistans dygnet runt som en integrerad del av kursen.

Ämneslista

Följande ämnen ingår i Baskursen:

 • Vardagskunskap
 • Språk och kommunikation
 • Bild
 • Musik/drama
 • Räkna
 • Hemkunskap
 • Simning
 • Datorkunskap
 • Omvärldskunskap
 • Eget arbete
 • Naturkunskap/geografi
 • Idrott
 • Tema

Ladda ner kursblad och ämnesplan

Läs även om kursens innehåll i kursbladet och ämnesplanen:

Kontakta oss för mer information